Besiteradres en iepeningstiden

Iepeningstiden gemeentehûs 

Moandei o/m freed fan 8.30 oant 16.30 oere.

T (0512) 581 234 | T (0512) 581 700 (Miljeuservice)
E gemeente@smallingerland.nl

Iepeningstiden bedriuwsgebou Tussendiepen (ôffal):

Moandei o/m freed fan 8.00 oant 16.00 oere. 
T (0512) 581 700 | E afval@smallingerland.nl

MEAR KONTAKT

Wy wurkje oan in update fan de Fryske webside. It kin wêze dat net alle ynformaasje op de Fryske webside folslein is. Wy freegje jo om op dit stuit de Nederlânske webside te rieplachtsjen. Begjin 2023 ferwachtsje wy klear te wêzen mei de update. Ekskús foar it ûngemak.

Folgje it gemeentenijs en skriuw jo yn foar de nijsbrief

Ynskriuwe