Rydbewiis

Freegje jo rydbewiis persoanlik oan. Foar it oanfreegjen of fernijen van jo rydbewiis meitsje jo in ôfspraak. Fiif wurkdagen letter helje jo jo rydbewiis op yn it gemeentehûs.

Rydbewiis oanfreegje/fernije

Rydbewiis ôfhelje

*EU-rydbewizen binne troch de koroanakrisis tydlik langer jildich. Bestjoerders fan wa’t it rydbewiis ferrint yn dizze perioade, kinne sân moannen trochride binnen Europa mei it ferrûne rydbewiis. Lês mear.

Wat kostet it

 • Rydbewiis: € 41,-
 • Ferhastige oanfraach: € 34,10 ekstra
 • Sûnensferklearring: € 40,10

Wat hawwe jo nedich?

 • Jo âlde rydbewiis as jo it ferlinge;
 • In jildich paspoart of identiteitskaart (as jo for it earst in rydbewiis oanfreegje of jo rydbewiis kwyt binne);
 • Pasfoto dy’t oan de easken foldocht;
 • Kontant jild of pinpas. Jo betelje by de oanfraach.

Rydbewiis is jildich:

 • Oant 65 jier: 10 jier;
 • 65 - 70 jier: oant jo 75e jierdei;
 • 70 - 75 jier: 5 jier;
 • Fan 75 jier ôf: maksimaal 5 jier.

Medysk keure

 • By in medyske beheining;
 • 75 jier of âlder en jo rydbewiis ferrint;
 • By de oanfraach foar in rydbewiis foar frachtwein of bus.

Foar in medyske keuring hawwe jo in sûnensferklearring nedich. Keapje jo sûnensferklearring online fia Mijn CBR of yn it gemeentehûs.

Medysk keure:

 • By in medyske beheining;
 • 75 jier of âlder en jo rydbewiis ferrint;
 • By de oanfraach foar in rydbewiis foar frachtwein of bus.
 • Foar in medyske keuring hawwe jo in sûnensferklearring nedich. Keapje jo sûnensferklearring online fia Mijn CBR of yn it gemeentehûs.

Ferrûne rydbewizen langer jildich

Troch de maatregels om koroana hinne is it net altyd mooglik en ferlingje it rydbewiis op ‘e tiid. De Europeeske Kommisje hie al besletten dat ferrûne rydbewizen langer jildich binne. Dy regeling is no ferromme.

Rydbewizen dy’t ferrinne (of ferrûn binne) yn de perioade fan 1 febrewaris oant en mei 30 novimber 2020 bliuwe langer jildich. Jo meie dan noch njoggen moannen trochride mei it ferrûne rydbewiis. Dy perioade giet yn op de dei dat it rydbewiis ferrint.

Wolle jo it rydbewiis wol ferlinge, dan bliuwt dat gewoan mooglik. Jo meie langer trochride op basis fan de kûlantensregeling. Dat is net ferplichte. Sjoch foar mear ynformaasje op de webside fan de Rijksoverheid.

(Boarne: Rdw)

Handich om te witten

 • Meitsje in ôfspraak om del te kommen.
 • Fluch in rydbewiis nedich? Doch yn it gemeentehûs in ferhastige oanfraach foar 14.00 oere. Jo rydbewiis is dan de folgjende wurkdei klear. Dat kostet € 34,10 ekstra.
 • In ekstra kategory behelle? Freegje in nij rydbewiis oan.
 • Rydbewiis kwyt of stellen?. Freegje by de gemeente in nijen ien oan. Wy meitsje in fermissingsferklearring foar jo op. Jo hoege net nei de plysje ta.
 • Kwyt of stellen yn it bûtenlân? Doch dan dêr oanjefte by de plysje.