Kontakt en iepeningstiden

In soad saken kinne jo maklik en fluch sels online regelje. Hawwe jo in fraach? Dan kinne jo it kontaktformulier ynfolje, in e-mail stjoere of chatte mei ien fan ús meiwurkers. Wy besykje jo sa gau mooglik te helpen. Regelje jo saken leaver fia de telefoan? Dan kinne jo ús belje. Jo binne ek wolkom yn it gemeentehûs.

Sels online regelje

Kontaktformulier

Jo kinne it kontaktformulier ynfolje as jo in fraach of opmerking hawwe. Sa kinne wy jo gau helpe. Jo krije binnen 3 dagen in reaksje. Ienfâldige fragen kinne we fuort ôfhannelje. By yngewikkelde fragen litte wy jo witte hoelang't it duorret foardat jo in antwurd krije.

Kontaktformulier

Telefoannûmer

Telefoannûmer: 0512 581 234
Post: Postbus 10.000, 9200 HA Drachten 

E-mail en chat

Chat mei in meiwurker: Alle wurkdagen tusken 8.30 en 16.30 oere (rjochtsûnder op de webside)
E-mail: gemeente@smallingerland.nl 

Iepeningstiden gemeentehûs

  • Moandei fan 8.30 oant 16.30 oere
  • Tiisdei fan 8.30 oant 16.30 oere
  • Woansdei fan 8.30 oant 16.30 oere
  • Tongersdei fan 8.30 oant 16.30 oere
  • Freed fan 8.30 oant 16.30 oere

Besykadres gemeentehûs

Gauke Boelensstrjitte 2, 9203 RM yn Drachten

Postadres gemeentehûs

Gemeente Smellingerlân, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Offal

Bedriuwsgebou bûtentsjinst

Alle wurkdagen berikber fan 08.00 oant 16.00 oere.

Ekostasjons

De Himmen 99 en De Boech 5

  • Moandei oant en mei freed fan 09.00 oant 16.45 oere
  • Sneon fan 09.00 oant 14.45 oere

Wykbehear

Wolle jo in melding dwaan fan bygelyks in gefaarlik loshingjende tûke of oerhingjend grien? Dan kinne jo dat dwaan by jo wykteam

Carins

Besykje de webside fan Carins foar ynformaasje, help of stipe by opfieding, soarch, wolwêzen, finânsjes en skulden: Carins.nl .

Ping-loket

Nim kontakt op mei it Ping-loket foar in telefoanysk sprekoere foar help by problemen mei jild, lykas betellingsproblemen of efterstannen.

Unferwachte needsituaasje

Nim kontakt op mei de kalamiteitetsjinst by in gefaarlike of ûnferwachte needsituaasje nei 16.30 oere of yn it wykein. Tink by in needsituaasje oan bygelyks in soad glês op 'e dyk troch in ûngemak, in omwaaide beam dy't de dyk blokkearret, in gefaarlik gat yn 'e dyk of wat oars dat net wachtsje kin oant de earstfolgjende wurkdei.