Oerhingjend grien melde

Woekerjende planten of strûken  en oerhingjende tûken melde jo allinnich as de situaasje gefaar opleverje kin, bygelyks as in needútgong net mear te berikken is. Wykbehear komt dan del om de situaasje te besjen.

Melde by wykbehear

Wannear't melden gjin sin hat

  • As der troch beammen of strûken skaad yn jo tún of op jo sinnepanielen falt.  
  • As der blêden of fruchten út in beam fallen binne op jo eigen terrein of hûs. Meld wol in gefaarlike situaasje op strjitte of op de stoep.

Us snoeibelied

De gemeente snoeit tsjintwurdich minder om te besunigjen. Dat falt binnen ús belied fan 'sober en doelmjittich'. Dat hâldt yn: allinnich dwaan wat echt nedich is en gefaarlike situaasjes foarkomme. Dat betsjut ek dat wy by ferfanging soms kieze foar goedkeapere beplanting.