Bouwkavels

De gemeente verkoopt soms kavels. U vindt alle beschikbare kavels op deze pagina. Iedere volwassene kan zich inschrijven voor een kavel. Bij meerdere aanmeldingen wordt geloot. Wij werken niet met reservelijsten. Zo krijgen alle partijen een kans om mee te dingen. Lees voor het inschrijven de procedure en de algemene voorwaarden door.

Kavel Buorren in Oudega

Kavel ten behoeve van een praktijkruimte aan de Buorren in Oudega. Deze kan eventueel samen met een kavel ten behoeve van de bouw van een woning worden gekocht. U vindt de verkoopbrochure hier.

Kavel Nijewei 89 in Boornbergum

Er is een kavel vrijgekomen aan de Nijewei 89 in Boornbergum. U vindt meer informatie over deze kavel hier

Wetten en regelgeving

Het Didam-arrest van 26 november 2021 bepaalt dat iedereen de kans moet krijgen om mee te dingen bij de verkoop van gronden door overheden. Dat betekent dat iedereen zich in kan schrijven voor beschikbare kavels en dat wij geen reservelijsten gebruiken. In de Ontwikkelstrategie van de gemeente staat welke grond beschikbaar is of komt.

Meer informatie

Voor vragen kunt u zich melden bij Dineke de Haan, telefoonnummer 0512 581234 of d.de.haan@smallingerland.nl