Belastingen

 • Belastingen betalen

  Maak gebruik van automatische incasso of maak het bedrag zelf over

 • Belastingsoorten

  Er zijn verschillende heffingen en belastingen. U ontvangt hiervan één aanslag

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

  Als u het niet eens bent met de aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u kosteloos bezwaar maken

 • Hondenbelasting

  Iedereen met honden in gemeente Smallingerland betaalt hondenbelasting

 • Kwijtschelding aanvragen

  Bij een laag inkomen kan u in aanmerking komen voor kwijtschelding

 • OZB

  Voor uw eigen woning, bedrijfspand of grond betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)

 • WOZ

  De WOZ-waarde van uw woning, bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting