Belastingen betalen

Elk jaar in februari krijgt u uw belastingaanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen en heffingen op verschillende manieren betalen. Denkt u de belastingen niet te kunnen betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of kijk of u recht heeft op kwijtschelding.

Zelf overmaken

U kunt de belasting betalen door het zelf over te maken naar rekeningnummer NL11 BNGH 02 8502 2628, op naam van Gemeente Smallingerland Belasting. Zet in de omschrijving altijd het aanslagnummer. Dit nummer staat op uw aanslag.

Zelf betalen in termijnen

U mag de belasting ook in 2 termijnen overmaken. De eerste termijn moet dan tenminste de helft van het bedrag zijn. Op uw aanslag staat wanneer de betalingen binnen moeten zijn.

Betalen in termijnen met automatische incasso

Als u meer dan € 80 aan belasting moet betalen, kunt u gebruik maken van een automatische incasso. We schrijven het bedrag dan in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening af.

Automatische incasso beheren

De persoon die op de aanslag staat moet de gemeente machtigen voor automatische incasso. U hoeft de machtiging maar één keer te geven. Die blijft geldig tot u de machtiging intrekt. De gemeente stopt een machtiging alleen als een poging voor een incasso 2 keer mislukt.

U kunt op 2 manieren toestemming geven voor een automatische incasso:

  1. U scant de QR-code op uw belastingaanslag. Daarna logt u in met DigiD en geeft u een machtiging.
  2. U logt met DigiD in op onze website. Daar geeft u toestemming. U kunt hier ook uw bankrekeningnummer aanpassen of de machtiging stoppen.

Machtiging voor automatische incasso beheren

Betalingsregeling afspreken

Is het niet mogelijk om gebruik te maken van de automatische incasso, maar wilt u toch in termijnen betalen? Bel dan naar 0512 581 234 of mail naar gemeente@smallingerland.nl.   

Bij betalingsproblemen

Heeft u hulp nodig bij het ordenen van uw financiële situatie? De gemeente kan u helpen. Neem contact op met het team vroegsignalering. Zij kunnen u gratis en vrijblijvend helpen. Mail naar gemeente@smallingerland.nl of bel 0512 581 234