Belastingaanslag

De gemeentelijke belastingen en tarieven zijn vastgelegd in belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt de belastingtarieven ieder jaar in december vast. De tarieven veranderen dus elk jaar. Jaarlijks ontvangt u één aanslag voor alle gemeentelijke belastingen. Deze versturen wij meestal in de laatste week van februari. U kunt uw aanslag ook digitaal bekijken, via de Berichtenbox of onze website. Heeft u aangegeven de aanslag alleen digitaal te willen ontvangen? Dan kunt u deze alleen via de Berichtenbox bekijken.

Betalen gemeentelijke belastingen

Meer informatie over het betalen van de gemeentelijke belastingen leest u op de pagina 'Belastingen Betalen'. Bijvoorbeeld over het rekeningnummer en het betalen in termijnen.

Alle gemeentelijke belastingen op uw aanslag

Op uw aanslag staan alle gemeentelijke belastingen die u dat jaar betaalt. Dat kan een combinatie zijn van de onderstaande belastingen:

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als u een eigen woning, bedrijfsgebouw of grond heeft, betaalt u onroerendezaakbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde.

Onroerendezaakbelasting Tarief
Woningeigenaar 0,1052%
Eigenaar van een onroerende zaakbelasting niet woning 0,3822%
Gebruiker van een onroerende zaakbelasting niet woning 0,3061%

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing Tarief
1 bewoner € 251,-
Meer bewoners € 295,-

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

Rioolheffing Tarief
Eigenaar € 189,-
Gebruiker € 107,-

Hondenbelasting

Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting.

Reclamebelasting

Als u een bedrijf heeft in een afgebakend gebied in het centrum van Drachten en reclame maakt die vanaf de openbare weg zichtbaar is, betaalt u daarvoor reclamebelasting. We gebruiken de opbrengst voor het organiseren van activiteiten in het centrumgebied.

De reclamebelasting per onroerende zaak is € 491,-.

Verhuizen

Verhuist u binnen de gemeente Smallingerland, dan heeft dit meestal geen invloed op uw aanslag gemeentebelastingen. Verhuist u naar een andere gemeente, dan verrekenen we de de rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting.

Digitaal aanslagbiljet

U kunt uw aanslag ook digitaal ontvangen. Log daarvoor met DigiD in via de digitale belastingbalie. In de Berichtenbox kunt u per overheidsinstantie aangeven of u post digitaal wil ontvangen. Dat kan ook voor post van de gemeente Smallingerland. Dit hoeft u maar één keer te doen.