Taxatieverslag bekijken

Wij taxeren uw woning of pand elk jaar opnieuw. Dat moeten we doen op basis van de wet Waardering Onroerende Zaken. U kunt uw taxatieverslag online bekijken.

Log daarvoor in met DigiD en eHerkenning.

Taxatieverslag bekijken voor inwoners

Taxatieverslag bekijken voor bedrijven

Waardepeildatum

In uw taxatieverslag staat de waarde van uw woning op 1 januari 2022.

Woningen 

Voor het jaar 2023 stond de waardepeildatum 1 januari 2022. Rond de waardepeildatum was er een duidelijk stijgende trend waarneembaar in de woningmarkt. De WOZ-waarde van woningen in Nederland is tussen de waardepeildatums 2021 en 2022 gemiddeld gestegen met 17%. In onze gemeente is de WOZ-waarde van woningen met gemiddeld 18,7 % gestegen.

Voor bedrijfspanden is de gemiddelde waarde gestegen met 3,2.%. De stijging van de WOZ-waarde van uw woning kan hoger of lager zijn dan de gemiddelde stijging van 18,7%. Dit is afhankelijk van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rondom de waardepeildatum van 1 januari 2022 zijn verkocht.