Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Maak dan eerst een belafspraak met de taxateur. De taxateur kan u aan de telefoon uitleggen hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft berekend. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet juist is, dan wordt het direct aangepast. Hierdoor is officieel bezwaar maken niet eens meer nodig. U kunt zelf een belafspraak maken met één van onze WOZ-taxateurs.

Let op: u hoeft niet op het gemeentehuis te komen. U wordt gebeld door de taxateur. 

Belafspraak met taxateur maken

Bezwaar maken

Mocht u na dit telefoongesprek het nog niet eens zijn met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit moet binnen 6 weken na de datum op uw belastingaanslag. Als u bezwaar maakt tegen uw WOZ-waarde of tegen uw belastingaanslag, verstuurt u een bezwaarschrift. Dit heet ook wel een zienswijze. Dat doet u binnen 6 weken na de datum op uw aanslag. 

Bezwaar maken kan op drie manieren: 

  1. Digitaal – online bezwaar maken
  2. Via het bezwaarformulier
  3. Via een brief naar: Gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten

Online bezwaar maken

U kunt hier online bezwaar maken. 

Online bezwaar maken

Bezwaar maken via e-mail of post

Schijft u zelf een bezwaarschrift ? Vermeld het nummer van de WOZ-beschikking of belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt. Beschrijf duidelijk waarom u bezwaar maakt en onderteken het formulier. U kunt gebruik maken van ons bezwaarformulier, maar dat hoeft niet. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar gemeente@smallingerland.nl.

Bezwaar via no cure, no pay is niet gratis

Er zijn bedrijven die gratis bezwaar voor u maken. Dit lijkt gratis, maar in werkelijkheid zorgen ze ervoor dat de tarieven voor de gemeentelijke belastingen stijgen. Dat komt doordat de gemeente deze bedrijven veel geld moet betalen als het bezwaar wordt toegekend. Het behandelen van bezwaren kost daardoor veel meer geld. Die kosten worden later doorberekend in de belastingtarieven, waardoor u later meer belasting moet betalen. Maak dus altijd zelf bezwaar. Dit is altijd gratis. 

Niet automatisch uitstel van betaling

Door het versturen van een bezwaarschrift krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Dat betekent dat u de belasting nog steeds op tijd moet betalen. Als u online bezwaar maakt, kunt u wel direct uitstel van betaling aanvragen door dit aan te vinken. Als u zelf een bezwaarschriftschrijft, moet u hierin de mogelijkheid om uistel van betaling benoemen. 

Na uw bezwaar

U ontvangt zo snel mogelijk een reactie op uw bezwaarschrift. Omdat iedereen in de gemeente tegelijk de belastingaanslag krijgt, krijgen wij alle bezwaarschriften ook in dezelfde periode binnen. Daarom hebben wij wettelijk gezien tot 31 december van hetzelfde belastingjaar om uw bezwaar te behandelen. Natuurlijk proberen wij uw bezwaar zo snel mogelijk te behandelen.

Terugbetaling bij toewijzing bezwaar

Heeft u gelijk gekregen? Dan storten wij het teveel betaalde belastinggeld terug naar uw rekening.