Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen neem dan eerst contact met ons op. Wij willen net als u dat het klopt.

WOZ-waarde

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde tot stand gekomen is. Bij de waardering van uw woning vergelijkt de taxateur uw woning met 3 vergelijkbare woningen die onlangs zijn verkocht. In het taxatieverslag staat onder andere informatie over: gebruikersoppervlakte van de woning, bijgebouwen, WOZ-waarde, gegevens uit het kadaster, zoals bijvoorbeeld grootte van het perceel. 

Bezwaar maken

Schrijft u zelf een bezwaarschrift ? Vermeld dan het aanslagnummer dat op uw belastingaanslag staat.  Beschrijf duidelijk waarom u bezwaar maakt en onderteken het formulier. U kunt gebruik maken van ons sjabloon, maar dat hoeft niet. U kunt uw bezwaar e-mailen naar gemeente@smallingerland.nl. Of stuur het schriftelijk naar ons op t.a.v. de heffingsambtenaar, postbus 10.000, 9200 HA Drachten.
Wilt u voor meer dan 2 adressen tegelijk bezwaar maken? Mail uw bezwaar dan naar gemeente@smallingerland.nl.

Zelf bezwaar maken is gratis! No cure, no pay is niet gratis

Er zijn bedrijven die bezwaar voor u kunnen maken. Dat is niet nodig, want bezwaar maken is niet moeilijk.  Via ons online formulier wordt u in een paar stappen begeleid tot een bezwaarschrift. Bovendien lijkt bezwaar maken via no cure no pay-bedrijven gratis, maar in werkelijkheid zorgen ze ervoor dat de tarieven voor de gemeentelijke belastingen stijgen.

Animatievideo over bezwaar maken

Niet automatisch uitstel van betaling

Bezwaar indienen betekent niet automatisch uitstel van betaling. U moet de belasting nog steeds op tijd betalen. Als u online bezwaar maakt, kunt u wel direct uitstel van betaling aanvragen door dit aan te vinken in het formulier. Als u zelf een bezwaarschrift opstelt, moet u daarin aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Na uw bezwaar

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw bezwaarschrift. Omdat iedereen in de gemeente tegelijk de belastingaanslag krijgt, krijgen wij alle bezwaarschriften ook in dezelfde periode binnen. Daarom hebben wij wettelijk gezien tot 31 december van hetzelfde belastingjaar om uw bezwaar te behandelen. Natuurlijk proberen wij uw bezwaar zo snel mogelijk te behandelen.

Terugbetaling bij toewijzing bezwaar

Heeft u gelijk gekregen? Dan storten wij het bedrag dat u teveel heeft betaald terug naar uw rekening.