Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Doe dat binnen 6 weken na de datum op uw aanslag. Heeft u vragen over de WOZ-waarde bel dan 0512-581234.

Bezwaar maken

Als u bezwaar maakt tegen uw WOZ-waarde of tegen uw aanslag, verstuurt u een bezwaarschrift. Dit heet ook wel een zienswijze. Dat doet u binnen 6 weken na de datum op uw aanslag. U kunt online bezwaar maken, via e-mail of schriftelijk.

Online bezwaar maken

Bezwaar maken via e-mail

Schijft u zelf een bezwaarschrift ? Vermeld het nummer van de WOZ-beschikking of belastingaanslag waartegen u bezwaar maakt. Beschrijf duidelijk waarom u bezwaar maakt en onderteken het formulier. U kunt gebruik maken van ons sjabloon, maar dat hoeft niet.

U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar gemeente@smallingerland.nl.

No cure, no pay-bedrijven zijn niet gratis

Er zijn bedrijven die gratis bezwaar voor u maken. Dit lijkt gratis, maar in werkelijkheid zorgen ze ervoor dat de tarieven voor de gemeentelijke belastingen stijgen. Dat komt doordat de gemeente deze bedrijven veel geld moet betalen als het bezwaar wordt toegekend. Dat krijgt het bedrijf naast het bedrag wat u terugkrijgt. Vaak is het zelfs meer dan u zelf terugkrijgt.

Het behandelen van bezwaren kost daardoor veel meer geld. Die kosten worden later doorberekend in de belastingtarieven, waardoor u later meer belasting moet betalen. Maak dus altijd zelf bezwaar. Dit is altijd gratis.

Niet automatisch uitstel van betaling

Door het versturen van een bezwaarschrift krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Dat betekent dat u de belasting nog steeds op tijd moet betalen. Als u online bezwaar maakt, kunt u wel direct uitstel van betaling aanvragen door dit aan te vinken in het formulier. Als u zelf een bezwaarschrift opstelt, noemt u dit daarin.

Na uw bezwaar

U krijgt zo snel mogelijk een reactie op uw bezwaarschrift. Omdat iedereen in de gemeente tegelijk de belastingaanslag krijgt, krijgen wij alle bezwaarschriften helaas ook in dezelfde periode binnen. Daarom hebben wij wettelijk gezien tot 31 december van hetzelfde belastingjaar om uw bezwaar te behandelen. Natuurlijk proberen wij uw bezwaar zo snel mogelijk te behandelen.

Terugbetaling bij toewijzing bezwaar

Heeft u gelijk gekregen? Dan storten wij het bedrag dat u teveel heeft betaald terug naar uw rekening.