Kwijtschelding aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen omdat u een laag inkomen heeft? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Dat kan alleen voor de rioolbelasting, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Bij de hondenbelasting kunt u alleen kwijtschelding krijgen voor de eerste hond.

Kwijtschelding aanvragen

Voorwaarden

Bij uw aanvraag kijken wij naar uw inkomen, uitgaven en uw vermogen. Als u een partner heeft, kijken we naar het gezamenlijke inkomen en vermogen. Als u alleen een woning deelt, houden we hier rekening mee bij de beoordeling voor kwijtschelding.

U krijgt géén kwijtschelding als:

  • u een eigen bedrijf heeft.
  • u een woning heeft die meer waard is dan de hypotheek die u heeft
  • u een auto of motor heeft die meer waard is dan € 2.269,-, behalve als u die om medische redenen gebruikt.
  • uw inkomen hoger is dan het normbedrag.
  • u meer eigen vermogen heeft dan het normbedrag.

Automatische kwijtschelding na controle

Bij het aanvragen van kwijtschelding kunt u ons toestemming geven om uw gegevens elk jaar te controleren bij andere instanties. Dat doen we bijvoorbeeld bij de Rijksbelastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Als u aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet, krijgt u automatisch kwijtschelding. U krijgt hierover dan bericht van ons.

Ook interessant voor u

U krijgt ook een aanslag voor de waterschapsbelasting van het Noordelijk Belastingkantoor. Misschien heeft u ook recht op kwijtschelding van deze kosten. Dit vraagt u aan bij het Noordelijk Belastingkantoor.

Wet- en regelgeving

U leest meer over de regels voor kwijtschelding op overheid.nl