Toegankelijkheid

Gemeente Smallingerland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Smallingerland.

Toegankelijkheid smallingerland.nl

Wij hebben de website door een onafhankelijke organisatie laten testen op de toegankelijkheidseisen. Op dit moment zijn de eerste stappen ondernomen om onze website op www.smallingerland.nl toegankelijk te maken. Wij werken er hard aan om de website toegankelijk te krijgen.

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Smallingerland. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring smallingerland.nl

Meer informatie?

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.