WOZ-waarde opvragen

Heeft u alleen de WOZ-waarde van uw woning nodig? Kijk dan op WOZ-waardeloket.nl.

Naast de WOZ-waarde toont het waardeloket ook gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Het bouwjaar, de woonfunctie en de oppervlakte zijn afkomstig uit de gegevens van de BAG. Kloppen deze gegevens niet dan kunt u hier een melding van doen bij het Kadaster door middel van een terugmelding.

Voor de WOZ-waarde van niet-woningen kunt u contact opnemen met de gemeente. Mail hiervoor naar woz@smallingerland.nl.