WOZ-waarde bepalen

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. WOZ betekent Waardering Onroerende Zaken. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden. Met de WOZ-waarde wordt de hoogte van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) berekend. Bel ons voor vragen over de WOZ-waarde van uw woning op 0512-581234.

.

Beoordeling taxateurs

De Waarderingskamer ziet er ieder jaar op toe dat de WOZ-taxaties die de gemeente doet goed worden uitgevoerd door de taxateurs. De taxateurs van de gemeente Smallingerland voldoen aan de eisen die de Waarderingskamer stelt. Voor dit jaar ontving de gemeente 5 sterren.

Jaarlijkse taxatie

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een woning, pand of stuk grond, krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Dat gebeurt met een taxatie. De hoogte van de WOZ-waarde kan ieder jaar anders zijn. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt gekeken naar een aantal punten.

Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

De taxateur gaat uit van het bedrag dat een pand of een stuk grond zou opleveren bij verkoop. Hij vergelijkt de verkoopprijzen van vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor het belastingjaar 2022 is de waardepeildatum 1 januari 2021. 

Kadaster, foto's en bouwtekeningen

Taxateurs gebruiken bij de waardebepaling ook verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens. Deze informatie staat in het taxatieverslag.

Berekening met oppervlakte

Voor het berekenen van de WOZ-waarde over 2022 (met waardepeildatum 1 januari 2021) gebruiken we nu de oppervlakte (m2) in plaats van de inhoud (m3). Dat zijn wij als gemeente verplicht. De gegevens zijn daardoor beter te vergelijken met bijvoorbeeld bouwtekeningen en verkoopinformatie van de makelaar. Het kan best zijn dat uw waarde hierdoor meer is gestegen dan het landelijke gemiddelde.

Waarde bij aan-, ver- of nieuwbouw

Wordt (er aan) uw pand gebouwd? Dan bepalen wij de waarde door naar de grondwaarde en de bouwkosten te kijken. Wat stond er op 1 januari 2022 op de plek van de bouw? Daar kijken we naar. Bij een nieuwbouwwoning of verbouwde woning die in 2021 klaar was, bepalen we de waarde door te kijken naar de situatie van de woning op 1 januari 2022.

OZB-tarief daalt omdat WOZ-waarde stijgt

De WOZ-waarde stijgt landelijk. De prijsstijging kan per wijk en type woning of pand verschillen. In uw taxatieverslag staat hoe uw WOZ-waarde is bepaald. U betaalt belasting over de waarde van uw woning of pand. Dat is de onroerendezaakbelasting (OZB). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of pand. 

Totaalbedrag belastinggeld eerder vastgesteld

De gemeente heeft in een meerjarenbegroting vastgesteld hoeveel belastinggeld er elk jaar opgehaald moet worden. Dat bedrag groeit niet mee met de stijging van de WOZ-waarde. Dat betekent dat het OZB-tarief omlaag gaat als de WOZ-waarde stijgt, omdat we anders teveel geld ontvangen. 

Inflatie

Elk jaar stijgen de lonen en prijzen. Dat heet inflatie. De gemeente Smallingerland besloot in december 2021 dat de tarieven hierdoor worden verhoogd met 1,74%. De inflatie zorgt ervoor dat het OZB-tarief iets minder daalt dan zonder de inflatie.