WOZ-waarde en taxatieverslag

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een woning, een pand of stuk grond krijgt een aanslag Onroerendezaakbelasting (OZB). De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in de gemeente ieder jaar opnieuw door middel van een taxatie. U kunt uw taxatieverslag inzien in de digitale belastingbalie. 

Digitale belastingbalie

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt de taxateur naar een aantal punten.

Verkoopprijzen vergelijkbare woningen

De taxateur gaat uit van het bedrag dat een woning, pand of een stuk grond oplevert bij verkoop. De taxateur bekijkt de verkoopprijzen van vergelijkbare panden en woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor het belastingjaar 2024 was de waardepeildatum 1 januari 2023. Er wordt dan ook gekeken naar vergelijkbare panden, woningen die zijn verkocht in 2022 en in 2023. 

Kadaster, foto's en bouwtekeningen

Taxateurs gebruiken bij de waardebepaling ook verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens. Deze informatie staat in het taxatieverslag.

Berekening met oppervlakte

Voor het berekenen van de WOZ-waarde over 2024 (met de waardepeildatum 1 januari 2023) gebruikt de taxateur de gebruiksoppervlakte (m²) van een woning. Dat is een eis vanuit de Waarderingskamer. De gegevens zijn daardoor beter te vergelijken met bijvoorbeeld bouwtekeningen, verkoopinformatie van de makelaar en dan met name de informatie over het woonoppervlak en overige inpandige ruimte.

Waarde bij aan-, ver- of nieuwbouw

Wordt uw pand verbouwd of krijgt uw pand een aanbouw? Dan bepaald de taxateur de waarde door naar de grondwaarde en de bouwkosten te kijken. Wat stond er op 1 januari 2024 op de plek van de bouw? Daar kijken we naar. Bij een nieuwbouwwoning of verbouwde woning die in 2023 klaar was, bepalen we de waarde door te kijken naar de situatie van de woning op 1 januari 2024.

Waarderingskamer

De WOZ-taxateurs van de gemeente Smallingerland voldoen aan de eisen die Waarderingskamer stelt.

Meer weten over de WOZ-waarde? Bekijk het filmpje.