Besiteradres en iepeningstiden

Iepeningstiden gemeentehûs 

Moandei oant en mei freed fan 8.30 oant 16.30 oere.
Tel: (0512) 581 234 | E-mail: gemeente@smallingerland.nl | Chat:↘️

Iepeningstiden bedriuwsgebou Tussendiepen (ôffal):

Moandei oant en mei freed fan 8.00 oant 16.00 oere. 
Tel: (0512) 581 700 | E-mail: afval@smallingerland.nl

Mear kontaktgegevens

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan it nijs yn 'e gemeente? Skriuw jo hjir yn foar de online nijsbrief:

Ynskriuwe