Hûnelosringebiet

Hûnen meie losrinne yn gebieten dy't jo werkenne oan markearringspealtsjes: de saneamde losringebieten. Bûten dy gebieten moatte hûnen oan 'e rym sitte, oars rinne jo it risiko op in boete.

Is der yn jo doarp of wyk net in spesjaal losringebiet? Bûten de beboude kom mei jo hûn losrinne as de situaasje dat talit. Jo bliuwe hieltyd ferantwurdlik foar it gedrach fan jo hûn. Boarterstunen binne ferbean terrein foar hûnen.

Losringebieten

 
Gebiet Omskriuwing
Fennepark Paad by iisbaan lâns oant swimplak ta
Vrijburgh Fan bleatefuottepaad ôf by Wâldwei lâns oant Folgeralaan
De Wiken Fjild efter Siton-garaazje tusken Knobben, Grootzand, Kleinzand
  Fjild Merelhof, Langewyk tusken 3 brechjes
  Fjild Noorderdwarsvaart t.o. Van den Belt tusken Langewyk en Stelpswyk
Kantoarepark Stripe by de A7 lâns fan yngong Ureterpvallaat ôf oant fytsbrêge
De Venen Fjild om de fiver hinne oan De Beugel
Noardeast Fjild Schuttersveld / Tipelkamp (t.o. VSO Talryk)
De Singels Kuierpaad by de A7 lâns fan Sportlaan oant Karmelkleaster ta
De Drait/De Trisken De Dyk oan beide kanten
Morra/Himsterhout De Dyk oan beide kanten
De Drait Fjild Eems / Fivel / Tjonger
  Fjild Fluessen / Flevo
Maartenswouden/Park Suyderwijk Braaklizzend terrein parallel oan Zuiderhogeweg
De Swetten Meardere gersfjildsjes tsjin 4-heech-flats oer oan Oud Ambacht
  Paradyske (tichtby boartersplakje)
De Folgeren Kuierpaad en griene stripen om fiver hinne
De Pein Fjildsje neist doarpshûs oan de dr Siebengasingel
De Houtigehage Terrein om Blauwe Dobbe hinne
De Weeme yn de wyk Noardeast De Weeme, Noorderhof, Klokhuislaan en De Veertien Roeden

Dit moatte jo witte

  • Hûnestront opromje is ferplichte yn de beboude kom, ék yn losringebieten.
  • Soargje dat jo altyd in pûdsje (en/of skepke) foar hûnestront by jo hawwe as jo jo hûn útlitte.
  • Op in soad ôffalbakken sit in dispenser foar de fergeze reade oprompûdsjes.
  • Binne de pûdsjes op of is de bak fol? Nim kontakt mei ús op.
  • Hûnestront kinne jo kwyt yn de hûnestrontbakken of yn oare algemiene ôffalbakken.