Oanbesteging en ynkeap

Wolle jo produkten of tsjinsten oan de gemeente leverje? De gemeente is by it ynkeapjen fan levering, tsjinsten en wurk bûn oan (Europeeske) oanbestegingswetjouwing.

Wy hawwe regels oer de winske saaklikens, iepenheid, iepenbierens en soarchfâldigens. Lês de details yn:

By it ynkeapjen fan leveringen en tsjinsten brûke wy:

Dit moatte jo witte

  • Nasjonale en Europeeske oanbestegingen wurde publisearre op Tenderned.
  • Hawwe jo in klacht oer in oanbesteging? Nim dan earst kontakt op mei de kontaktpersoan fan jo oanbesteging. Binne jo net tefreden oer de reaksje fan de gemeente? Dan kinne jo in klacht yntsjinje.