Ungedierte bestride

Oerlêst fan ûngedierte? Bygelyks fan rotten of kakkerlakken? Nim dan kontakt op mei de gemeente fia 0512-581700. De gemeente hat kwalifisearre ûngediertebestriders yn tsjinst. Us meiwurkers komme by jo del om it ûngedierte op te romjen of jo te advisearjen.

Kosten

  • Foar it opromjen fan in wespenêst betelje jo in fêst bedrach fan € 50,40. Is der in heechwurker nedich foar it bestriden fan wespen? Dy kosten komme noch by it fêste bedrach fan € 50,40.
  • Freegje foar oar ûngedierte in priisopjefte by ús oan. Nim streekrjocht kontakt mei ús op.
  • Foar partikulieren is it bestriden fan rotten fergees.

Meardere nêsten

Hawwe jo tagelikertiid meardere nêsten op ferskillende plakken yn en om jo hûs, dan betelje jo de neikommende bedraggen:

  • Twa nêsten: € 75,50 (ynkl. btw)
  • Trije nêsten: € 88,25 (ynkl. btw)
  • Fjouwer of mear nêsten: € 94,55 (ynkl. btw)

Wespen

Wespen kinne jo ek sels bestride. Yn bistespesjaalsaken en túnsintra binne bestridingsmiddels te keap. Is it in grut wespenêst of kinne jo der net by? Belje dan de gemeente op 0512-581700.

Bestriding rotten fergees

Foar partikulieren is it bestriden fan rotten fergees. Rotten kinne sykten ferspriede fia harren stront, urine en flibe. Se binne dragers fan ferskate firussen, baktearjes en parasiten en foarmje in sûnensrisiko foar minsken en húsdieren.

Muskusrotten

As jo in muskusrôt sjoen hawwe, dan kinne jo dat online trochjaan oan Wetterskip Fryslân.

Bijen

As jo lêst hawwe fan in bijenêst, belje dan in ymker foar advys of it fuortheljen fan it nêst.

Beskerme bistesoarten

Flearmûzen en martereftigen (harmeling, stienmurd ensfh.) binne beskerme bistesoarten. Sjoch op Landschapsbeheer Fryslân.