Bekendmakkings

Bekendmakkings binne iepenbiere publikaasjes oer besluten of barrens oer romtlike plannen, omjouwingsfergunning, ferkearsbesluten, wetten en regels yn jo buert.

Handich om te witten

  • De offisjele bekendmakkings steane op www.overheid.nl
  • De bekendmakkings steane op woansdei ek yn it wykblêd Actief en hingje op it publikaasjeboerd, bûten by it gemeentehûs oan de muorre.