Melding gearkomste

Parakommersjele ynstellings meie maksimaal 25 kear yn it jier alkohol skinke by gearkomsten fan persoanlike aard of tredden. Bygelyks doarpshuzen en multyfunksjonele sintrums yn de gemeente, mar bûten Drachten. Meld dat yn it foar by de gemeente.

Melde gearkomste