Ikeprosesjerûp

Ikeprosesjerûpen sitte yn maaie en juny yn ikebeammen. Yn july of augustus komme se as nachtflinters út harren kokon. De lege nêsten bliuwe hingjen. De brânhierkes yn it nêst kinne jierren letter noch foar klachten soargje. Sjogge jo nêsten of rûpen yn gemeentebeammen? Meld it by de gemeente.

Melde ikeprosesjerûp

Handich om te witten

  • De gemeente kontrolearret regelmjittich oft der yn gemeentlike iken ikeprosesjerûpen sitte, bygelyks by skoallen en boartersplakken. Om de beammen mei nêsten dogge wy in lintsje. Wy sette dan twa spesjalisearre bedriuwen yn om de rûpen/nêsten op te sûgjen.
  • Nêsten sjoen yn in beam? Kom net yn de buert. Hâld by wyn genôch ôfstân.
  • Brânhierkes oanrekke? Spiel sa gau as mooglik de hûd of eagen mei wetter. Waskje klean op 60 graden. Oer it gemien ferdwine de klachten binnen twa wiken. Nim by twifel kontakt op mei jo dokter.
  • De klachten nei kontakt mei de brânhierkes: jokte, hûdútslach, yrritaasje oan de eagen of luchtwegen.
  • (Hûs)bisten kinne bot skea oan it mûleslymflues krije as se yn de nêsten happe.
  • De gemeente hellet binnen de beboude kûm safolle as mooglik nêsten fuort. Bûten de beboude kûm pakt de gemeente de nêsten by kuier- en fytsrûtes oan en op plakken dêr’t in protte minsken komme. Op plakken dêr’t minder minsken komme sette wy warskôgingsbuorden del.
  • De gemeente hellet allinnich ikeprosesjerûpen en nêsten fuort út beammen (ynit behear) fan de gemeente.
  • Hawwe jo rûpen of nêsten yn jo eigen beammen? Lit se fuorthelje troch in bedriuw dat dêr yn spesjalisearre is. De kosten binne foar josels.

Mear ynformaasje