College van Burgemeester en Wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.  

Samenstelling

Wilt u een gesprek met de burgemeester of een wethouder? Neem contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@smallingerland.nl. of kom naar het wethouderspreekuur.

Collegeprogramma

College van Burgemeester en Wethouders