College van Burgemeester en Wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. In de gemeente Smallingerland bestuurt een coalitie van ELP, VVD en FNP en Groen Links.

SamenstellingCollege van B&W

Besluitenlijsten B&W

Wethoudersspreekuur

Normaal gesproken kunt u donderdags van 17.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) naar het wethoudersspreekuur komen in de centrale hal van het gemeentehuis. Omdat het coronavirus veel impact heeft op ons dagelijks leven, besluiten wij om tijdelijk met het wethoudersspreekuur te stoppen. 

Dat betekent niet dat u geen onderwerpen meer kunt bespreken met de wethouders. Heeft u echt een dringend onderwerp dat u met een wethouder wilt bespreken? En gaat dat niet over de coronacrisis? Mail dan naar bestuurssecretariaat@smallingerland.nl

Collegeprogramma