College van Burgemeester en Wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. In de gemeente Smallingerland bestuurt een coalitie van ELP, VVD, PvdA en FNP en Groen Links.

SamenstellingFoto college van B&W

Besluitenlijsten B&W

Collegeprogramma