College van Burgemeester en Wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Gemeente Smallingerland heeft een zakencollege. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. 

SamenstellingCollege van B&W

Besluitenlijsten B&W

Wethoudersspreekuur

Normaal gesproken kunt u donderdags van 17.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) naar het wethoudersspreekuur komen in de centrale hal van het gemeentehuis. Omdat het coronavirus veel impact heeft op ons dagelijks leven, besluiten wij om tijdelijk met het wethoudersspreekuur te stoppen. 

Dat betekent niet dat u geen onderwerpen meer kunt bespreken met de wethouders. Wilt u ook in deze tijd graag iets bespreekbaar maken? Dan mag u altijd contact leggen met een wethouder door te mailen naar bestuurssecretariaat@smallingerland.nl

Collegeprogramma