College van Burgemeester en Wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Gemeente Smallingerland heeft een zakencollege. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

SamenstellingZakencollege B&W

Wilt u een gesprek met de burgemeester of een wethouder? Neem contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@smallingerland.nl.

Besluitenlijsten B&W

Collegeprogramma