College van Burgemeester en Wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. In de gemeente Smallingerland bestuurt een coalitie van ELP, VVD, PvdA en FNP en Groen Links.

SamenstellingCollege van B&W

Besluitenlijsten B&W

Wethoudersspreekuur

Wilt u een wethouder spreken, iets tegen het college zeggen of heeft u een idee? Iedere donderdagavond (behalve in schoolvakanties) van 17.00 tot 18.00 uur houden de wethouders een inloopspreekuur in het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken. Afhankelijk van het onderwerp, uw vraag of idee bespreekt de wethouder met u verdere stappen.

Collegeprogramma