Maria le Roy

 • WethouderWethouder Maria le Roy
 • Derde locoburgemeester

Contactgegevens

Portefeuille

 • Duurzaamheid (ook klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu)
 • Fries taalbeleid
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Fysieke leefomgeving (inclusief water en riolering)
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Hartogh Heys van de Lier

Betrokkenheid wijken en dorpen

 • De Wiken
 • De Venen
 • De Bouwen
 • Noordoost
 • Rottevalle
 • Kortehemmen
 • Boornbergum

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties.