Pieter van der Zwan

 • WethouderWethouder Pieter van der Zwan
 • Tweede locoburgemeester

Contactgegevens

Portefeuille

 • Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw)
 • Armoedebeleid
 • Lokaal welzijn- en gezondheidsbeleid
 • Onderwijs (inclusief samenwerking O3)
 • Sport 
 • Wordt bij afwezigheid vervangen door wethouder Hoekstra

Betrokkenheid wijken en dorpen

 • De Folgeren
 • Fennepark
 • Burmaniapark/Vrijburgh
 • Oudega
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen

Nevenfuncties

 • Vereniging Friese Gemeenten (VFG): bestuurslid
 • Commissie Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport VFG: voorzitter
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): lid bestuur/ Raad van Toezicht i.o.
 • Zilt - Partner in het publieke domein: eigenaar