Siebren van der Berg

  • Gemeentesecretaris/Algemeen directeurGemeentesecretaris Siebren van der Berg

Contactgegevens

Nevenwerkzaamheden

  • Bestuurslid PCBO Leeuwarden e.o.
  • Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Drachten Noordoost Friesland