Privacyverklaring winactie

Privacyverklaring winactie week van de circulaire economie

1 - Voor de deelname van de winactie verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Naam, achternaam, woonplaats en telefoonnummer.

Als u wint maken wij een foto waarop u herkenbaar in beeld komt samen met de wethouder.

2 – Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van toestemming en voor de volgende reden:

Doel en persoonsgegevens bij algemene deelname   

  1. Persoonsgegevens voor de controle van de geldigheid van uw deelname op basis van de deelnemersvoorwaarden. Wij gebruiken hiervoor: Naam en woonplaats. 
  2. Persoonsgegevens voor de registratie van uw deelname. Wij gebruiken hiervoor: Naam, woonplaats en telefoonnummer.

Doel en persoonsgegevens bij de winnaar

  1. Persoonsgegevens om contact op te nemen na het winnen van de winactie. Wij gebruiken hiervoor: Naam, achternaam en telefoonnummer.
  2. Persoonsgegevens voor het inplannen van een afspraak voor het overhandigen van de prijs en het overhandigen van uw kunstwerk. Wij gebruiken hiervoor: Naam en telefoonnummer.
  3. Persoonsgegevens tijdens het maken van de foto bij de uitreiking met de wethouder. Op de foto bent u herkenbaar in beeld. Dit is op grond van de wet een persoonsgegeven.
  4. Persoonsgegevens om uw kunstwerk te voorzien van een bordje met naam. Wij gebruiken hiervoor: Naam.
  5. Persoonsgegevens om contact op te nemen om uw kunstwerk na verstrekking op te halen. Wij gebruiken hiervoor: Naam en telefoonnummer.

3 – Uw persoonsgegevens worden door u verstuurd via de mail. De mail moet verstuurd worden naar de mailbox duurzaam@smallingerland.nl. Een medewerker van de gemeente registreert vervolgens uw deelname met de door u verzonden persoonsgegevens via Microsoft Excel. De medewerker verwijderd, na registratie in Microsoft Excel, de mail met uw persoonsgegevens.

4 – Wij verstrekken de foto naar de sociale media kanalen van gemeente Smallingerland en de gemeentepagina van de Actief.

5 – Wij bewaren uw persoonsgegevens tot het uitreiken van de prijs indien u niet wint. De uiterlijke datum van de prijsuitreiking is 30 april 2024. Als u wint bewaren wij uw persoonsgegevens tot 1 september 2024. Daarna verwijderen wij deze gegevens.

6 – De privacyverklaring van de Gemeente Smallingerland is ook van toepassing op de winactie en is te raadplegen via de volgende link: Privacyverklaring - Smallingerland

7 – Voor vragen over de winactie en de deelname kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via: duurzaam@smallingerland.nl

8 – Voor vragen, klachten of andere opmerking betrekking hebbende op uw privacy, kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers via: privacy@smallingerland.nl.

Bekijk ook de voorwaarden bij deze winactie.