Voorwaarden winactie Week van de Circulaire economie

Voorwaarden winactie

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 16 maart 2024 tot en met 7 april 2024. De inzendingen die buiten deze periode worden ingestuurd zijn uitgesloten voor de winactie.

3 – Het winnende kunstwerk wordt dor de winnaar overhandigd aan wethouder Maria le Roy. Tevens zal het kunstwerk tot 8 juli 2024 jaar te bewonderen zijn in de centrale hal van het gemeentehuis. De naam van de winnaar zal bij het kunstwerk worden vermeld.

4 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in de gemeente Smallingerland.

5 – De prijswinnaar van de actie ontvangt een waardebon ter waarde van 85 euro bij End of April. Tijdens deze workshop ga je werken aan een prachtig upcycle kunstwerk. Met deze workshop kan je jouw creativiteit volop benutten en ontvang je leerzame tips die je direct toe kunt passen.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de gemeente gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

7 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de gemeente gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan End of April, die betrokken is bij de betreffende winactie.

10 – De prijs zal worden ontvangen tijdens de overhandiging van het kunstwerk aan de wethouder.

11 – De prijswinnaar neemt contact met End of April op voor het verzilveren van de waardebon. Op de waardebon staan de voorwaarden vermeld waaronder je de waardebon kan verzilveren. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van End of April.

12 – De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – De gemeente is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

15 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen met de gemeente Smallingerland. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie.

16 – Medewerkers van gemeente Smallingerland zijn uitgesloten van deelname.

17 - De creatie mag maximaal 100 cm hoog zijn, 1 meter breed en een oppervlakte hebben van 1 vierkante meter.

 

Bekijk de privacy verklaring m.b.t. deze winactie hier.