Trouwambtenaren

Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) of trouwambtenaar is degene die namens de gemeente huwelijken voltrekt en het partnerschap registreert. Geef uw voorkeur aan voor een BABS.

Trouwambtenaren

Dit moet u te weten

Informatie voor de plechtigheid

De BABS neemt van tevoren contact met u op om de gang van zaken bij de plechtigheid met u door te nemen en informatie van u te krijgen. Die informatie verwerkt de BABS in de toespraak.

Eenmalig BABS

Naast de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand die in dienst is van de gemeente kunt u ook het huwelijk of de registratie laten voltrekken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente. 
Voorwaarden:

  • deze persoon is al benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere Nederlandse gemeente. De benoeming en beëdiging zijn niet verlopen.
  • deze persoon voert nog actief de taken van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit.
  • de benoeming geldt voor één dag.
  • de benoeming is onbezoldigd (zonder betaling).

Voldoet deze persoon aan de voorwaarden, dien als bruidspaar een schriftelijk verzoek in om diegene in te zetten als eenmalige BABS. Meld in dit verzoek uw volledige namen, uw adres en de datum, het tijdstip en de locatie van het huwelijk. Dit verzoek levert u uiterlijk 6 weken voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Smallingerland.

Wilt u graag getrouwd worden door een goede vriend of familielid? Ook dát kan! Iedere Nederlander kan in principe trouwambtenaar voor 1 dag worden. Dat betekent dat deze persoon beëdigd wordt om één huwelijk te sluiten. Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden: 

  • Om iemand trouwambtenaar voor 1 dag te laten worden, doet u als bruidspaar een verzoek bij de gemeente Smallingerland. 
  • De gemeente Smallingerland vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag. Wanneer alles in orde is, kan de trouwambtenaar voor 1 dag bij het gemeentehuis worden uitgenodigd. Hier krijgt hij informatie en kan hij vervolgens door de rechtbank worden beëdigd.
  • De trouwambtenaar voor 1 dag volgt een training om het huwelijk te voltrekken.