Belastingen betalen

Gemeentelijke belastingen en heffingen betaalt u jaarlijks. De aanslag krijgt u eind februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

Automatische incasso

Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,-? Dan kunt u gebruikmaken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld automatisch in 8 termijnen van uw rekening af. 

Automatische incasso aanvragen, stopzetten of rekeningnummer wijzigen

Zelf overmaken

Wilt u geen automatische incasso? Maak het bedrag over op het bankrekeningnummer NL11BNGH0285022628 o.v.v. het aanslagnummer. Zorg ervoor dat de volledige betaling voor 31 mei bij ons binnen is.