Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

verhuizing

U bevindt zich hier: Home | verhuizing

verhuizing

Beschrijving

Verhuizen naar of binnen de gemeente

Vestigt u zich in de gemeente Smallingerland of verhuist u binnen de gemeente dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna.
Als u zich vanuit het buitenland hervestigt moet(en) u (en uw gezin) zich altijd in persoon in laten schrijven. Daarvoor moet u langs komen op het gemeentehuis. 

Inwonen?

Gaat u bij iemand inwonen dan moet diegene een verklaring van inwoning geven. Zonder die verklaring kunnen we uw inschrijving niet verwerken.

Online
Verhuizing doorgeven

Verklaring van inwoning geven

Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.

Persoonlijk in het gemeentehuis
Verhuizing binnen de gemeente persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis? Maak een afspraak
Verhuizing naar gemeente Smallingerland persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis? Maak een afspraak
Wat neemt u mee?
- uw identiteitsbewijs
Wat neemt u mee als u bij iemand gaat inwonen?
- uw identiteitsbewijs
- ondertekende verklaring inwoning (pdf in de kolom rechts)
- kopie identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen

U kunt ook zonder afspraak langskomen. Met een afspraak bent u altijd snel aan de beurt. Zonder afspraak moet u als het druk is langer wachten.

Per brief
U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Voeg dan een kopie van uw eigen identiteitsbewijs bij uw verhuisaangifte.
Als u bij iemand gaat inwonen voeg dan ook een ondertekende verklaring inwoning (pdf in de kolom rechts) en een kopie van het identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen toe.

Verhuizen uit de gemeente

Vertrekt u uit de gemeente dan moet u dit zo snel mogelijk na de verhuizing melden bij de nieuwe (woon) gemeente. Uitschrijven bij uw oude (woon)gemeente gebeurt dan automatisch. Dit duurt ongeveer drie werkdagen.

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Wanneer u vanaf uw vertrek voor minimaal tweederde van een jaar in het buitenland verblijft, dient u aangifte te doen van emigratie bij de gemeente. Formeel moet dit gebeuren in de laatste week voor vertrek naar het buitenland. Op verzoek kunt u een bewijs van uitschrijving krijgen.
Alleen als alle bewoners van het adres tegelijkertijd emigreren en aangifte doen kan dat online, anders doet u dit persoonlijk op het gemeentehuis.

Online
Vertrek naar het buitenland doorgeven.
Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.

Persoonlijk in het gemeentehuis
Maak een afspraak
Op verzoek krijgt u een bewijs van uitschrijving.

Nieuwe inwoners

Na de verhuizing naar of binnen de gemeente krijgt u op het nieuwe adres een bevestigingsbrief. Nieuwe inwoners krijgen tegelijk met de bevestigingsbrief een welkomstbrief. Op vertoon van de welkomstbrief kunt u in de hal van het gemeentehuis een map ophalen voor nieuwe inwoners. In deze map vindt u een aantal info-folders, twee vrijkaarten voor zwembad De Welle, twee vrijkaarten voor theater De Lawei, een probeerpas voor de bibliotheek en een vrijkaart voor het hele gezin voor museum Smallingerland.

Beperking in de verstrekking van persoonsgegevens

De gemeente Smallingerland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zoals voorgeschreven is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We zijn verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan (semi)overheidsorganisaties, maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties wanneer daar om wordt gevraagd. Wij geven ook persoonsgegevens door aan instanties met een maatschappelijk belang voor de gemeente. Met een verstrekkingsbeperking (ook wel geheimhouding persoonsgegevens) kunt u voorkomen dat de gemeente uw persoonsgegevens aan dit soort organisaties of instanties doorgeeft. Meer informatie onder Gerelateerde producten.

Voorwaarden

Wie kan/moet de verhuizing doorgeven?

Verplicht tot de aangifte van adreswijziging (art. 2.48 wet BRP) zijn:

  • betrokkene zelf, indien 16 jaar en ouder;
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, jonger dan 16 jaar. Het begrip “verzorger” is niet nader bepaald. Een meerderjarige persoon waarbij het minderjarige kind (tijdelijk/vrijwillig verblijft), zal als verzorger kunnen worden aangemerkt;
  • ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen vanaf 16 jaar of ouder (tenzij de minderjarige zelf de verplichting vervult);
  • curatoren voor onder curatele gestelde.

Bevoegd tot het doen van aangifte van verhuizing (art 2.49 wet BRP) zijn:

  • de ouder en zijn meerderjarige kind voor elkaar, als beiden na de verhuizing hetzelfde woonadres heeft;
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als beiden na de verhuizing hetzelfde woonadres hebben;
  • elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk heeft gemachtigd;
  • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, voor een in die instelling verblijvende persoon, die niet in staat is aan zijn verplichting te voldoen of een machtiging daartoe te geven;
  • de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel of de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad voor een in een instelling van gezondheid verblijvende persoon, die niet in staat is aan zijn verplichting te voldoen of een machtiging daartoe te geven, onder overlegging van een schriftelijke verklaring. Met schriftelijke verklaring wordt een machtiging bedoeld. De echtgenoot, geregistreerde partner (tenzij deze hun bevoegdheid vanwege hetzelfde adres uitoefenen) of andere levensgezel of familielid t/m de 2e graad dient dus door de instelling gemachtigd te zijn de adreswijziging door te geven.