Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

verhuizing

U bevindt zich hier: Home | verhuizing

verhuizing

Beschrijving

Verhuizen naar of binnen de gemeente

Vestigt u zich in de gemeente Smallingerland of verhuist u binnen de gemeente dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de gemeente. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna.
Als u zich vanuit het buitenland hervestigt moet(en) u (en uw gezin) zich altijd in persoon in laten schrijven.
Let op: Gaat u bij iemand inwonen dan moet diegene een verklaring van inwoning geven. Gebeurt dat niet dan wordt uw inschrijving niet verwerkt.
Let op: Gaat u niet bij iemand inwonen dan hebben we een kopie nodig van een huurcontract of een koopcontract.

Online
Verhuizing doorgeven.
Verklaring inwoning geven.
Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.

Persoonlijk in het gemeentehuis
Verhuizing binnen de gemeente persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis? Maak een afspraak
Verhuizing naar gemeente Smallingerland persoonlijk doorgeven op het gemeentehuis? Maak een afspraak
Wat neemt u mee?
- uw identiteitsbewijs
- kopie huur- of koopcontract
Wat neemt u mee als u bij iemand gaat inwonen?
- uw identiteitsbewijs
- ondertekende verklaring inwoning (pdf in de kolom rechts)
- kopie identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen

U kunt ook zonder afspraak langskomen. Met een afspraak bent u altijd snel aan de beurt. Zonder afspraak moet u als het druk is langer wachten.

Per brief
U kunt uw verhuizing ook schriftelijk doorgeven aan de gemeente. Voeg dan een kopie van uw eigen identiteitsbewijs bij uw verhuisaangifte.
Als u bij iemand gaat inwonen voeg dan ook een ondertekende verklaring inwoning (pdf in de kolom rechts) en een kopie van het identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen toe.

Verhuizen uit de gemeente

Vertrekt u uit de gemeente dan moet u dit zo snel mogelijk na de verhuizing melden bij de nieuwe (woon) gemeente. Uitschrijven bij uw oude (woon)gemeente gebeurt dan automatisch. Dit duurt ongeveer drie werkdagen.

Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Wanneer u vanaf uw vertrek voor minimaal tweederde van een jaar in het buitenland verblijft, dient u aangifte te doen van emigratie bij de gemeente. Formeel moet dit gebeuren in de laatste week voor vertrek naar het buitenland. Op verzoek kunt u een bewijs van uitschrijving krijgen.
Alleen als alle bewoners van het adres tegelijkertijd emigreren en aangifte doen kan dat online, anders doet u dit persoonlijk op het gemeentehuis.

Online
Vertrek naar het buitenland doorgeven.
Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD.

Persoonlijk in het gemeentehuis
Maak een afspraak
Op verzoek krijgt u een bewijs van uitschrijving.

Nieuwe inwoners

Na de verhuizing naar of binnen de gemeente krijgt u op het nieuwe adres een bevestigingsbrief. Nieuwe inwoners krijgen tegelijk met de bevestigingsbrief een welkomstbrief. Op vertoon van de welkomstbrief kunt u in de hal van het gemeentehuis een map ophalen voor nieuwe inwoners. In deze map vindt u een aantal info-folders, twee vrijkaarten voor zwembad De Welle, twee vrijkaarten voor theater De Lawei, een probeerpas voor de bibliotheek en een vrijkaart voor het hele gezin voor museum Smallingerland.

Eenmaal per jaar wordt er een bijeenkomst voor nieuwe inwoners gehouden. De bedoeling van deze avond is om de gemeente en het gemeentebestuur beter te leren kennen.

Voorwaarden

Wie kunnen de verhuizing doorgeven?

  • Personen vanaf 16 jaar voor zichzelf (maar niet als de persoon onder curatele staat);
  • Ouder, verzorger of voogd voor kinderen onder de 18 jaar;
  • Gehuwden of personen met een geregistreerd partnerschap voor elkaar, mits zij naar hetzelfde adres verhuizen;
  • Een schiftelijk meerderjarige gemachtigde voor de volmachtgever;
  • Een curator voor degene die hij onder curatele heeft;
  • Ouders(s) en kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, mits zij naar hetzelfde adres verhuizen;
  • De instellingen zoals Woodbrookers, ZuidOostZorg en Talant voor bewoners.

Verhuisdatum
U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuisdatum tot 5 dagen erna.De datum waarop de adreswijziging bij de gemeente wordt ontvangen is de verhuisdatum. Er is geen terugwerkende kracht mogelijk. Een verhuizing kan ook vooraf worden doorgegeven. De verhuisdatum is dan de aangegeven datum.

Verklaring van inwoning
Als er al iemand staat ingeschreven op het adres waar u gaat wonen, dan gaat u bij iemand inwonen. Dat kan zijn bij ouders of bij iemand waar u mee gaat samenwonen.  Degene waar u bij gaat inwonen moet daar een verklaring van geven. Dat kan met het formulier 'verklaring inwoning' (zie kolom rechts). De verklaring kan online worden gegeven. We hebben ook een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen.

Huurcontract of koopcontract
Als u niet bij iemand gaat inwonen dan hebben we van u een kopie nodig van een huurcontract of een koopcontract.