Uitslagen Provinciale Staten en Waterschap 2023

U kon op woensdag 15 maart 2023 stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Friesland en voor Wetterskip Fryslân.

Op woensdagavond 15 maart 2023 zijn de stemmen voor de eerste keer op lijstniveau geteld op de stembureaus. Op donderdag 16 maart 2023 zijn de stemmen centraal geteld in De Oase in Drachten.

De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag.

Uitslagen Provinciale Statenverkiezing 2023

Uitslagen waterschapsverkiezing 2023