Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022

De stembureaus tellen de stembiljetten in het openbaar. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag.

Definitieve uitslag na openbare zitting centraal stembureau

Maandag 21 maart om 19.00 uur stelde de burgemeester de uitslag van de hertelling vast tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau. In de ochtend was besloten tot een hertelling. U kunt de uitzending online terugkijken.

Verslag controletelling

Uitslagen gemeente Smallingerland

Model K-2

Model J

Model II