Hoog gras en onkruid melden

Vindt u dat het gras hoog staat en moet worden gemaaid? Dit hoeft u meestal niet te melden. Wij maaien tegenwoordig niet meer zo vaak als vroeger. De meeste gebieden maaien we 1 of 2 keer per jaar. Alleen specifieke gebieden maaien we vaker, zoals speelveldjes en andere kleine veldjes en parken binnen de bebouwde kom. We doen dit van april tot en met oktober. Ook onkruid tussen tegels hoeft u niet te melden. De gemeente houdt dit zelf in de gaten en grijpt in als het nodig is.

Melden bij wijkbeheer

Wanneer wel melden

  • Hoog gras in een berm buiten de bebouwde kom dat een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaakt. Neem dan contact met ons op. Wij komen dan langs om te bekijken of maaien nodig is

Na uw melding

De gemeente verwerkt uw melding zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken. Als het kan, lossen wij het probleem op. Eventueel nemen wij contact met u op.

Ons maaibeleid

De gemeente maait tegenwoordig minder om te bezuinigen. Dit valt binnen ons beleid van ‘sober en doelmatig’. Dat houdt in: alleen doen wat echt nodig is en gevaarlijke situaties voorkomen. We maken hierin onderscheid tussen intensief maaien (1 tot 4 keer per maand) en extensief maaien (1 of 2 keer per jaar). 

Bekijk de kaart van het groenonderhoud in gemeente Smallingerland.