Wijkbeheer

Bij iedere wijk en elk dorp hoort een wijkbeheerteam. U kunt wijkbeheer benaderen voor bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een gevaarlijke loshangende tak of voor onderhoud aan speeltoestellen. Het wijkbeheer is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. De wijkbeheerlocaties kunt u bezoeken van 9.00 tot 9.30 uur.

Wijkbeheer Folgeren, Fennepark, Burmania, Vrijburgh, Rottevalle, Houtigehage, De Tike en Nijega

Wijkbeheer Folgeren, Fennepark, Burmania, Vrijburgh, Rottevalle, Houtigehage, De Tike en Nijega
Dag Tijd Locatie
Maandag 9.00 - 9.30 uur Dorpshuis De Huchte, Houtigehage
Woensdag 9.00 - 9.30 uur Wijkcentrum de Utwyk, Oud Ambacht 116
Donderdag 9.00 - 9.30 uur Dorpshuis Op 'e Jister, Nijega en de Tike (oneven weken)
MCF It Werflân, Rottevalle (even weken)

Bel 06 53 33 48 88 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

Wijkbeheer Noordoost, De Wiken en Oudega

Wijkbeheer Noordoost, De Wiken en Oudega
Dag Tijd Locatie
Maandag, dinsdag, donderdag vrijdag 9.00 - 9.30 uur Wijkcentrum de Kouwe, Vogelweide 5
Woensdag 9.00 - 9.30 uur MFC de Gearrin, Oudega

Bel 06 53 33 48 89 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

Wijkbeheer Venen, Bouwen, Singels, Peppel, Driehoek, Bedrijvenpark A7 Noord en Drachtstercompagnie

Wijkbeheer Venen, Bouwen, Singels, Peppel, Driehoek, Bedrijvenpark A7 Noord en Drachtstercompagnie
Dag Tijd Locatie
Maandag, dinsdag, donderdag 9.00 - 9.30 uur Brede school de Wiken, Middelwyk 2
Woensdag 9.00 - 9.30 uur Dorpshuis It Gebouwke, Drachtstercompagnie

Bel 06 53 33 48 90 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

Wijkbeheer De Drait, Morra en Drachtstervaart

Wijkbeheer De Drait, Morra en Drachtstervaart
Dag Tijd Locatie
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 9.30 uur Brede School de Drait

Bel 06 53 33 48 91 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

Wijkbeheer De Trisken, Himsterhout en Dorpen Zuid

Wijkbeheer De Trisken, Himsterhout en Dorpen Zuid
Dag Tijd Locatie
Maandag 9.00 - 9.30 uur Dorpshuis 't Bynt, Boornbergum
Dinsdag, woensdag, donderdag 9.00 - 9.30 uur Wijkcentrum de Skammel, Melkkelder 84

Bel 06 53 18 08 31 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

Wijkbeheer Centrum, industrieterrein, De Swetten en Opeinde

Wijkbeheer Centrum, industrieterrein, De Swetten en Opeinde
Dag Tijd Locatie
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 9.00 - 9.30 uur Wijkcentrum De Utwyk
Dinsdag 9.00 - 9.30 uur Dorpshuis De Wringe, Opeinde

Bel 06 53 86 79 86 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)