Klacht indienen

Een vervelende ervaring met de gemeente? Vindt u dat u beter behandeld had kunnen worden door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? Zo'n situatie geeft irritatie, stress en kost tijd. U kunt hierover een klacht indienen. We proberen binnen een week contact met u op te nemen.

Klacht indienen

Dit moet u weten

  • Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, dan kunt u dat hier melden
  • Wilt u een melding doen van overlast van personen of bedrijven dan kunt u dat hier melden
  • Uitgangspunt is dat we met elkaar in gesprek gaan over uw klacht. Dat kan telefonisch of op het gemeentehuis. Bent u dan nog niet tevreden? Vanaf 1 januari 2020 wordt uw klacht voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna geeft de klachtencommissie een advies aan het college van burgemeester en wethouders dat formeel besluit op uw klacht
  • Bemiddeling of mediation door een klachtencoördinator of onafhankelijke mediator kan ook voor een oplossing zorgen. Lees meer in de folder Bemiddeling en mediation (pdf)
  • Een advocaat de klacht voor u in laten dienen? Dat kan. Bent u een buur, familielid of kennis en dient u de klacht in voor een ander, dan geeft die ander u daarvoor schriftelijk toestemming. Stuur de toestemming met handtekening erop mee met de klacht
  • Dient u een klacht in namens een groep? Stuur dan een lijst met namen, adressen en handtekeningen van iedereen voor wie u de klacht indient mee met de klacht. Zo is het duidelijk dat u voor deze groep een klacht in mag dienen
  • Niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld? U kunt dan terecht bij de Nationale Ombudsman . De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al behandeld heeft
  • U kunt uw klacht ook via e-mail, een brief, aan de balie of telefonisch aan de gemeente doorgeven
  • Een jaarlijks overzicht van de bezwaren en klachten van 2020 staan in Jaarverslag bezwaren en klachten 2020 (pdf)