Klacht indienen

  • Wilt u een melding doen van een een losse stoeptegel, kapotte speeltoestellen of gaten in de weg? Dan kunt u hier een melding openbare ruimte doen.
  • Wilt u een melding doen van overlast van een persoon of bedrijf? Dan kunt u hier een melding overlast doen.
  • Voor alle andere meldingen zoals hoog gras, onkruid of rioolverstoppingen kunt u kijken op de webpagina meldingen.

Klacht over het contact met de gemeente

Heeft u een vervelende ervaring met de gemeente? Wordt uw brief niet beantwoord? Of heeft u het gevoel dat u niet goed geholpen bent? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Dit kan digitaal via onderstaande knop of per e-mail. U kunt uw klacht ook telefonisch of bij de balie in het gemeentehuis doorgeven. We proberen binnen een week contact met u op te nemen.

Klacht indienen

Klacht indienen voor anderen

Dient u de klacht in voor iemand anders? Stuur de toestemming met naam, adres en handtekening van deze persoon mee met de klacht. Dient u een klacht in namens een groep? Stuur dan de toestemming mee met de lijst met namen, adressen en handtekeningen van iedereen voor wie u de klacht indient.

Passende aanpak

Uitgangspunt is dat we met elkaar in gesprek gaan over uw klacht. Dat kan telefonisch of in het gemeentehuis. Een klachtencoördinator of onafhankelijke mediator kan helpen met een oplossing voor uw klacht. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer op de pagina Passend contact.

Klachtencommissie

Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De commissie adviseert de gemeente over uw klacht. Na het advies van de onafhankelijke commissie, neemt de gemeente een besluit over uw klacht.

Niet tevreden over uw klachtafhandeling

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al behandeld heeft.

Meer informatie

Een overzicht van de bezwaren en klachten van 2021 vindt u in het jaarverslag bezwaren en klachten 2021 (pdf).