Klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over het contact met de gemeente, kan dat erg vervelend zijn. U kunt daarover een klacht bij ons indienen. Dit kan digitaal via onderstaande knop of per e-mail. U kunt uw klacht ook telefonisch of bij de balie in het gemeentehuis doorgeven. We proberen binnen een week contact met u op te nemen.

Klacht indienen

 

Meldingen

Klacht indienen voor anderen

Dient u de klacht in voor iemand anders? Stuur de toestemming met naam, adres en handtekening van deze persoon mee met de klacht. Dient u een klacht in namens een groep? Stuur dan de teostemming mee met de lijst met namen, adressen en handtekeningen van iedereen voor wie u de klacht indient.

Passende aanpak

Uitgangspunt is dat we met elkaar in gesprek gaan over uw klacht. Dat kan telefonisch of in het gemeentehuis. Een klachtencoördinator of onafhankelijke mediator kan helpen met een oplossing voor uw klacht. In de folder Bemiddeling en mediation (pdf) leest u hoe dat werkt

Klachtencommissie

Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De commissie adviseert de gemeente over uw klacht. Na het advies van de onafhankelijke commissie, neemt de gemeente een besluit over uw klacht.

Niet tevreden over uw klachtafhandeling

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al behandeld heeft.

Meer informatie

Een overzicht van de bezwaren en klachten van 2021 vindt u in het jaarverslag bezwaren en klachten 2021 (pdf).