Slopen en asbest verwijderen

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Doe een sloopmelding via het omgevingsloket, ook als er asbest bij de sloop vrijkomt. Meld dit minimaal 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen.

Sloopmelding doen

Wat kost het?

Geen kosten. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges.

Wat heeft u nodig?

Uw DigiD inlogcode

Handig om te weten

 • Particulier en liever een melding doen op papier? Print het formulier
 • Asbest ontdekt? Doe altijd een sloopmelding, ook als het weinig asbest is
 • U doet een sloopmelding als bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt of als u asbest verwijdert bij de sloop
 • Sloopwerkzaamheden bij een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Dan heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Een asbestinventarisatiebedrijf kan zo’n rapport voor u opstellen. Kijk voor een gecertificeerd bedrijf op www.ascert.nl
 • Alleen een sloopmelding is voldoende als u particulier bent en u verwijdert:
 • Niet meer dan 35m2 geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (golf)platen (geen dakleien)
 • Niet meer dan 35 m2 asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
 • Asbesthoudende bloembakken of los asbesthoudend plaatmateriaal
 • Behandel materiaal dat op asbest lijkt altijd als asbest
 • Sloopwerkzaamheden aan een gemeentelijk of rijksmonument of de sloop in strijd met het bestemmingsplan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan
 • U hoeft niets te doen als:
 • Bij de sloop minder dan 10 m3 afval vrijkomt en u geen asbest verwijdert
 • De sloopwerkzaamheden niet bij een gemeentelijk of rijksmonument zijn
 • Het slopen niet in strijd is met het bestemmingsplan
 • Na de sloopmelding ontvangt u de toestemmingsbrief van de gemeente. Lever asbestgolfplaten tot een hoeveelheid van 35 m² gratis in bij het ecostation. Neem de toestemmingsbrief mee