Schoolgebied Oudega

Samen met omwonenden en betrokken organisaties is een plan gemaakt voor een nieuwe indeling van het schoolgebied aan de Buorren in Oudega. Dit is gedaan omdat duidelijk is geworden dat er nieuw moest worden gebouwd voor de basisschool in Oudega.

Plan

In het plan staat kort samengevat het volgende:

  • Tennis verplaatsen
  • Terrein dorpsbelang verplaatsen
  • Nieuwbouw voor de school
  • Sloop van de school
  • Maken van een nieuwe openbare ruimte
  • Verkopen van vrijkomende kavels onder de oude school.

Hoe ver zijn we nu?

Onderdeel Status
Tennisvelden (met alles wat er bij hoort) verplaatsen Klaar
Evenemententerrein dorpsbelang verplaatsen Klaar
Nieuwbouw voor de school Klaar
Sloop van de oude school Klaar
Maken van een nieuwe openbare ruimte vanaf 27 maart 2023
Verkopen van vrijkomende kavels onder de oude school Staan te koop

Wat gebeurt er de komende tijd?

Het parkeerterrein en de toegangsweg worden opnieuw ingericht. De Buorren wordt ter plekke aangepast zodat duidelijk te zien is dat dit een druk gebied is. De Buorren zal hiervoor tijdelijk niet begaanbaar zijn. We verwachten dat dit in juni 2023 zal gebeuren. Via een nieuwsupdate informeren we alle direct betrokkenen. Als u deze ook wilt ontvangen kunt u dit doorgeven aan s.oosterwoud@smallingerland.nl. Dorpsbelang zet de informatie ook door via de facebookpagina van Oudega.

De kavels staan te koop. Het betreft twee kavels voor een woning aan de Bourren, en een kavel voor een commerciële functie tegenover de school.

Afbeeldingen

Foto school

Foto schoolgebouw met pelin in Oudega

Plattegrond Buorren met school en kavels

Schoolgebied Oudega plattegrond