Uitnodiging Slotbijeenkomst Ruimtelijke Verkenning voor de wijk

Gemeente Smallingerland is blij u te kunnen uitnodigen voor de slotbijeenkomst over de ideeën voor de ruimtelijke ontwikkeling van De Swetten.

  • Datum: woensdag 20 maart
  • Tijdstip: 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
  • Locatie: De Fonteinkerk

Waarom plannen?

De wijk gaat veranderen, dat weten we zeker. De gebouwen van de scholen en van het wijkcentrum zijn aan vernieuwing toe. It Heechhôf gaat verhuizen naar de Noorderhogeweg. En er komt een multifunctioneel gebouw waar De Swetten, it Ambyld, kinderopvang, gymzaal De Brekken en wijkcentrum de Utwyk worden ondergebracht. De plekken die daardoor in de wijk vrijkomen en de plekken waar gebouwen al eerder zijn gesloopt, zijn aangewezen als woningbouwlocatie. De druk op de woningmarkt in Drachten is namelijk hoog. Er zijn veel woningzoekenden die geen huis kunnen vinden.

Hoe ziet de toekomst van de wijk eruit?

Hoe zorgen we dat het vriendelijke karakter van de wijk behouden blijft, ook al gaat er veel veranderen? Door veel aandacht te houden voor groen in de wijk. Groene ontmoetingsruimte die plek biedt voor bewegen, voor spelen en voor klimaatadaptatie.

Scenario’s voor de ontwikkeling

Afgelopen jaar heeft de gemeente, onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider, uit laten zoeken wat ieders wensen zijn als het gaat over de toekomst van de wijk. Het stedenbouwkundig bureau PeetersenDaan heeft dit vertaald in een kansenkaart en een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van de vrijkomende plekken. In de werkgroep Ruimtelijke Verkenning hebben we hier lang over gesproken. Uiteindelijk hebben we één scenario uitgekozen als voorkeursscenario. Daarin komen zoveel mogelijk belangen samen, zodat we ook naar de toekomst toe, kunnen zorgen voor een sociaal sterke, gezonde en klimaat adaptieve wijk.

We delen het toekomstperspectief en voorkeursscenario graag met u 

Dat toekomstperspectief en het voorkeursscenario wordt in de bijeenkomst op 20 maart met u gedeeld. We zijn benieuwd of u zich herkent in de uitkomsten van het proces in De Swetten. Uw reacties worden door de werkgroep Ruimtelijke Verkenning meegenomen in het advies dat zij op 23 april aan het college van Burgemeester en Wethouders aanbiedt. Het College en de Raad besluiten vervolgens of dit voorkeursscenario de voorwaarde gaat zijn voor de planontwikkeling op de verschillende locaties de komende jaren.

We zien u graag op 20 maart!

Contact

Om het proces te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Mocht u vragen hebben over het proces, dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu

Aanmelden

We willen graag weten hoeveel mensen naar de bijeenkomst komen. We vragen u daarom om u aan te melden.

Aanmelden slotbijeenkomst

Lukt aanmelden via bovenstaande manieren niet?

Stuur dan een e-mail naar ontwikkelstrategie@smallingerland.nl en benoem dat u zich wilt aanmelden voor de Slotbijeenkomst De Swetten.

Slotbijeenkomst de Swetten