De Swetten

Er komen verschillende locaties vrij in de wijk De Swetten. Gemeente Smallingerland wil graag samen met wijkbewoners kijken naar een goede invulling van die vrijkomende locaties.Begin april ontvingen de wijkbewoners hier een brief over.

Hoe pakken wij dit aan?

Met een aantal wijkbewoners, schoolbestuur Adenium en met welzijnsorganisatie M.O.S. is een plan van aanpak gemaakt over hoe we het proces aanpakken. In dit plan staan onder andere activiteiten voor inwoners en middenstanders van de wijk om mee te kunnen doen binnen dit participatieproces.

Bijvoorbeeld door de startbijeenkomst, wijkwandelingen, gesprekken of meedoen in de werkgroep. We kiezen voor verschillende manieren om informatie op te halen, in de hoop dat daardoor veel mensen uit de wijk mee willen denken. Zo komen we tot een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders wat we belangrijk vinden en graag zouden zien op de verschillende locaties.

Wijkactiviteiten

De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van de wijk De Swetten hun wijk ervaren en welke ideeën zij hebben over de invulling van de plekken die op termijn vrijkomen in de wijk. Om deze informatie op te halen organiseerden we meerdere activiteiten voor de wijkbewoners.

Agenda 

Overzicht van geplande activiteiten:

2024

 • 12 februari: 3e werkgroep Ruimtelijke Verkenning
 • 26 februari: 4e werkgroep Ruimtelijke Verkenning
 • 20 maart: Grote Slotbijeenkomst 

2023

 • 30 mei: Grote startbijeenkomst 
 • 1ste week juni start Werkgroep Ruimtelijke Verkenning 
 • 8 juni: wijkwandeling met inwoners van de wijk 
 • 13 juni: wijkwandeling met kinderen i.s.m. scholen 
 • 22 juni: ateliersessie over cultuurhistorie (
 • 27 juni: avond met middenstanders uit de wijk 
 • 13 juli: werksessie over het thema groen
 • juni/juli: diverse ophaalacties
 • 19 september: 1e werkgroep Ruimtelijke Verkenning
 • 12 oktober: 2e werkgroep Ruimtelijke Verkenning

Documenten

Contact

Om het proces onafhankelijk te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu

Wilt u contact met iemand van gemeente Smallingerland? Dan kunt u terecht bij Henk Savelkoul: ontwikkelstrategie@smallingerland.nl of bij de wijkmanager Sietze van der Weij: s.van.der.weij@smallingerland.nl

Kaart met locaties in de wijk De Swetten

Kaart De Swetten