De Swetten

Er komen verschillende locaties vrij in de wijk De Swetten. Gemeente Smallingerland wil graag samen met wijkbewoners kijken naar een goede invulling van die vrijkomende locaties.Begin april ontvingen de wijkbewoners hier een brief over.

Hoe pakken wij dit aan?

Met een aantal wijkbewoners, schoolbestuur Adenium en met welzijnsorganisatie M.O.S. is een plan van aanpak gemaakt over hoe we het proces aanpakken. In dit plan staan onder andere activiteiten voor inwoners en middenstanders van de wijk om mee te kunnen doen binnen dit participatieproces.

Bijvoorbeeld door de startbijeenkomst, wijkwandelingen, gesprekken of meedoen in de werkgroep. We kiezen voor verschillende manieren om informatie op te halen, in de hoop dat daardoor veel mensen uit de wijk mee willen denken. Zo komen we tot een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders wat we belangrijk vinden en graag zouden zien op de verschillende locaties.

Wijkactiviteiten

De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van de wijk De Swetten hun wijk ervaren en welke ideeën zij hebben over de invulling van de plekken die op termijn vrijkomen in de wijk. Om deze informatie op te halen organiseerden we meerdere activiteiten voor de wijkbewoners.

Slotbijeenkomst De Swetten

Op woensdag 20 maart was de slotbijeenkomst waarin de uitkomsten van het proces met inwoners van De Swetten werden gedeeld. De presentatie en de uitleg van de voorkeursscenario's per locatie kunt u hier nalezen:

Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten'

Op 23 april 2024 heeft Annemarieke Aarts namens de werkgroep Ruimtelijke Verkenning het eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' aan het college van burgemeesters en wethouders aangeboden. In dit advies, dat samen met de wijk is opgesteld, staan voorstellen over veranderingen in de wijk. Het te ontwikkelen multifunctioneel centrum vormt hierin zowel fysiek als sociaal een nieuw hart van de wijk. Op 14 mei stond dit advies op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn positief over dit advies en nemen het mee in een voorstel richting de gemeenteraad. Op 18 juni stond het Eindadvies op de agenda van de Raadsvergadering. Het besluit is hieronder te lezen.

Foto overhandiging Eindadvies de Swetten aan college van burgemeester en wethouders

2 miljoen euro beschikbaar gesteld

De gemeenteraad heeft via de kadernota 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de plannen in de wijk De Swetten. De komende jaren wordt in die wijk een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) gebouwd waarin de scholen, de kinderopvang, het wijkcentrum en de gymzaal samengaan. Het MFC wordt het nieuwe fysieke en sociale hart van de wijk. Daarnaast worden in totaal 150 woningen aan de wijk toegevoegd verdeeld over 8 locaties.
Met de 2 miljoen euro kunnen we verder werken aan het plan van het nieuwe multifunctionele centrum, de woningbouw én de openbare ruimte.
 
Het doel is om de wijk toekomstbestendig te maken. Niet alleen met een nieuw MFC en woningen, maar ook door het verbeteren van de groenstructuur voor klimaatadaptatie en ruimte voor bewegen, spelen en ontmoeten. Doordat de gemeenteraad de 2 miljoen euro beschikbaar stelt, kunnen we ook dit gaan uitvoeren.
 

Agenda 

Overzicht van geplande activiteiten:

2024

 • 12 februari: 3e werkgroep Ruimtelijke Verkenning
 • 26 februari: 4e werkgroep Ruimtelijke Verkenning
 • 20 maart: Grote Slotbijeenkomst 

2023

 • 30 mei: Grote startbijeenkomst 
 • 1ste week juni start Werkgroep Ruimtelijke Verkenning 
 • 8 juni: wijkwandeling met inwoners van de wijk 
 • 13 juni: wijkwandeling met kinderen i.s.m. scholen 
 • 22 juni: ateliersessie over cultuurhistorie
 • 27 juni: avond met middenstanders uit de wijk 
 • 13 juli: werksessie over het thema groen
 • juni/juli: diverse ophaalacties
 • 19 september: 1e werkgroep Ruimtelijke Verkenning
 • 12 oktober: 2e werkgroep Ruimtelijke Verkenning

Documenten

Contact

Om het proces onafhankelijk te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu

Wilt u contact met iemand van gemeente Smallingerland? Dan kunt u terecht bij Frank van der Staay: ontwikkelstrategie@smallingerland.nl of bij de wijkmanager Sietze van der Weij: s.van.der.weij@smallingerland.nl

Kaart met locaties in de wijk De Swetten

Kaart De Swetten