Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Smallingerland in het bestuur van de gemeente. Ze bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders haar taken binnen deze lijnen uitvoert.

Alle informatie over vergaderingen, stukken, video-opnames en raadsleden.

Werkwijze van de gemeenteraad

 

Vragen? Neem contact op met griffie.