Het Plein

Breng tijdens Het Plein een onderwerp in dat niet op de agenda staat.

Aanmelden voor Het Plein

Handig om te weten

 • Het Plein begint direct na de Ronde Tafel, uiterlijk 20.00 uur;
 • Het Plein duurt een half uur;
 • Een onderwerp wordt meestal niet op één avond in alle rondes besproken;
 • Is het in de Ronde Tafel behandeld? Dan komt het onderwerp twee weken later in Het Debat en Het Besluit. Dit geeft de raad tijd om over de ingebrachte informatie na te denken;
 • U krijgt een naambordje en een statafel waarop u uw onderwerp kunt presenteren;
 • De griffie informeert de raadsleden dat u komt en vertelt het hen alvast over het onderwerp dat u wilt bespreken;
 • Meld u aan via bovenstaande button. Dat kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergaderingen;
 • Liever per post een onderwerp inbrengen? Dat kan. Stuur een brief naar de gemeenteraad van Smallingerland t.a.v. de griffie;
 • Een burgerinitiatief indienen kan ook.

Een burgerinitiatief

 • is gericht op bevordering van het algemeen belang (dus niet van iemands persoonlijke of zakelijke belang);  
 • heeft een meerwaarde voor de gemeenschap;  
 • vindt in de openbare ruimte plaats (dus niet in de achtertuin of thuis op zolder);  
 • heeft een rol voor de gemeente.

Stemgerechtigden voor de gemeenteraad mogen een burgerinitiatief indienen. Het maakt niet uit of u inwoner bent van de gemeente Smallingerland of niet (want misschien woont u ergens anders en hebt u wel een geweldig goed idee). Volwassenen kunnen een burgerinitiatief indienen namens hun kind(eren). Ook jongeren van 16 jaar of ouder die in de gemeente Smallingerland wonen en rechtspersonen zoals verenigingen of stichtingen mogen een burgerinitiatief indienen. 
Het initiatief moet worden ondersteund door 25 handtekeningen van mensen die ook een initiatief mogen indienen. Deze 25 ondersteuners moeten wél in Smallingerland wonen, om er zeker van te zijn dat er voor het ingediende idee draagvlak is.

Wanneer u een burgerinitiatief wilt starten, dan kunt u altijd contact kunnen nemen met de griffie voor meer informatie via griffie@smallingerland.nl