Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Smallingerland in het bestuur van de gemeente. Ze bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders haar taken binnen deze lijnen uitvoert. 

Gemeenteraad2022

Bekijk alle informatie over vergaderingen, stukken, video-opnames en raadsleden op smallingerland.notubiz.nl.

Neem contact op met de griffie voor vragen.

Ronde Tafel

De raad hoort tijdens de Ronde Tafel graag uw mening over onderwerpen die op de agenda staan. Lees hoe u kunt meedoen met de Ronde Tafel.

Het Plein

Tijdens de pauze van vergaderavonden is Het Plein, waar u op een informele manier onderwerpen aan kan kaarten bij raadsleden. Het Plein start aansluitend aan de Ronde Tafel (uiterlijk 20.00 uur) en duurt een half uur. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadvergadering via griffie@smallingerland.nl. Vermeld hierbij het onderwerp.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamer voert onderzoek uit naar het functioneren van de gemeente. Naar aanleiding van een onderzoek geeft de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeenteraad. Lees wat de Rekenkamercommissie doet en wie erin zitten.