Jan Rijpstra

 • Foto burgemeesterBurgemeester
 • Voorzitter gemeenteraad
 • Lid VVD

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581209

Portefeuille

 • OOV, integrale veiligheids- en handhavingsbeleid
 • Burgerzaken
 • Algemene promotie en lobby (in samenspraak met portefeuillehouders)
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke samenwerking (regio, F4, provincie, Samenwerkingsagenda en
 • investeringsagenda met provincie Fryslân, internationale betrekkingen)
 • (Grote) evenementen
 • AVG/Privacy

Nevenwerkzaamheden

 • Technisch onafhankelijk voorzitter Bondsraad ANWB (betaald)
 • Onafhankelijk voorzitter Nationale Raad Zwemveiligheid (betaald)
 • Voorzitter Stichting De Sportwereld (onbetaald)
 • Voorzitter Stichting Hephaïstos (publicaties gehandicaptensport en Paralympische Spelen) (onbetaald)
 • Beschermheer Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (onbetaald)