Jan Rijpstra

 • Foto burgemeesterBurgemeester
 • Voorzitter Gemeenteraad

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581209

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheids- en handhavingsbeleid
 • Burgerzaken, voorlichting, communicatie en algemene promotie
 • Personeel en Organisatie 
 • Bestuurlijke samenwerking: regio, F4 gemeenten en provincie, internationale betrekkingen
 • Coördinerend portefeuillehouder samenwerkingsagenda en investeringsagenda provincie Fryslân

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Horecaoverleg
 • Stichting Vliegveld Drachten
 • Voorbereidingscommissie gemeenteraad
 • Bestuurslid Bedrijvenpark Drachten
 • AB veiligheidsregio Fryslân (VRF)
  • Bestuurslid Meldkamer Noord Nederland
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VFG)
  • Commissie Bestuur en Veiligheid: focus Integrale veiligheid en toezichthouders
 • Lid Veiligheidshuis
 • Bestuur Adviescommissie LMO (Landelijke Meldkamer Organisatie)
 • BOA platform
 • Commissie 8 maart
 • Overlegvormen VFG - bestuur en veiligheid
 • Ondernemersvereniging Drachten
 • Sociaal Team
 • Vaarweg Drachten
 • Bestuurlijk overleg EZ F4
 • Stuurgroep Oostelijke Poort Friese Meren