Horecavergunning droge horeca

Heeft u een horecabedrijf, maar schenkt u alleen alcoholvrije dranken? Dan heeft u een horecavergunning droge horeca en een exploitatievergunning nodig. Voor een terras vraagt u een terrasvergunning aan. U kunt alle nodige vergunningen in 1 keer aanvragen.

Bel voor een afspraak: 0512 581234

Voorwaarden

Voor een drank- en horecavergunning droge horeca voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK.
  • Uw bedrijf heeft tenminste één ruimte met een oppervlakte van minimaal 35 m2.
  • Uw bedrijfspand voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Voorwaarden leidinggevenden

Wij stellen ook eisen aan u en de leidinggevenden in uw bedrijf:

  • Iedereen is 21 jaar of ouder;
  • Iedereen voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leidinggevende geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij doen hiervoor een antecedentenonderzoek.
  • Niemand staat onder curatele.
  • Iedereen staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Leidinggevenden toevoegen of verwijderen

Kosten

De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

Kosten vergunningen droge horeca
Vergunning Kosten
Horecavergunning droge horeca € 96
Exploitatievergunning € 150
Terrasvergunning € 34,60
Terras per m2 € 13,80 per jaar

Aanvragen

Voor het aanvragen van vergunningen voor droge horeca maakt u een afspraak op het gemeentehuis. Bel daarvoor naar 0512 581234.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag controleren wij of uw aanvraag voldoet aan de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland, de Drank- en Horecaverordening Smallingerland en de Wet Bibob. U krijgt binnen 8 weken bericht.