Alcoholwetvergunning paracommerciële bedrijven

Paracommerciële bedrijven zijn stichtingen en verenigingen die ook een horecafunctie hebben, alleen is dat niet de hoofddoelstelling van de organisatie. Wilt u alcohol schenken in uw kantine of dorpshuis? Dan heeft u een alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning nodig. Voor een terras vraagt u ook een terrasvergunning aan. U vraagt alle nodige vergunningen tegelijk aan. Dat kan digitaal.

Vergunning aanvragen

Voorwaarden

Voor een alcoholwetvergunning voor paracommerciële bedrijven moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK.
 • Uw bedrijfspand voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit 2012.
 • Uw bedrijf heeft tenminste 1 ruimte met een oppervlakte van minimaal 35 m2.
 • Uw bedrijf heeft een alcoholbestuursreglement. Daarin staat hoe u zorgt dat uw bedrijf verantwoordelijk omgaat met het schenken van alcohol. Ook beschrijft u de voorlichtingsinstructie over sociale hygiëne die u aan uw barvrijwilligers geeft. Daarnaast staat in het reglement hoe u controleert dat uw vrijwilligers zich aan de regels houden. Het reglement is altijd beschikbaar op de locatie.
 • U houdt een lijst bij van barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze lijst ligt op de locatie.

Voorwaarden vrijwilligers

De Alcoholwet stelt ook eisen aan u en de leidinggevenden in uw bedrijf:

 • Iedereen is 21 jaar of ouder.
 • Iedereen voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leidinggevende geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij doen hiervoor een antecedentenonderzoek.
 • Niemand staat onder curatele.
 • Iedereen staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Leidinggevenden toevoegen of verwijderen

Kosten

De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

Kosten voor vergunningen voor paracommerciële bedrijven
Vergunning Kosten
Alcoholwetvergunning paracommerciële horeca € 200
Exploitatievergunning € 161
Terrasvergunning € 54
Terras per m2 € 13,80 per jaar

Aanvragen

U vraagt uw vergunningen in 1 keer digitaal aan. Hiervoor gebruikt u DigiD.

Nodige documenten

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • Een kopie van het alcoholbestuursreglement. Die is ondertekend door het hele bestuur.
 • Ondertekende verklaringen leidinggevende van alle leidinggevenden die u opgeeft.
 • Een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van alle leidinggevenden.
 • Een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Een plattegrond van een eventueel terras.

Vergunning aanvragen

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Als er onderdelen ontbreken, krijgt u daar bericht van. U kunt uw aanvraag dan aanvullen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag controleren wij of uw aanvraag voldoet aan de Alcoholwet en de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Voorgenomen besluit

Als de burgemeester van plan is de vergunning te verlenen, maakt hij dit bekend. Wij publiceren dit op onze website en in de Actief.

Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar maken. Dan kunnen zij doen door een zienswijze in te dienen.

Definitief besluit

Als er geen bezwaar wordt gemaakt, neemt de burgemeester binnen 4 weken een definitieve beslissing. Zijn er wel bezwaren, dan worden deze eerst in behandeling genomen. De burgemeester neemt dan binnen 6 weken na de einddatum voor bezwaarschriften een besluit.