Alcoholwetvergunning commerciële bedrijven

Cafés, restaurants en slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcohol te verkopen. Horecabedrijven hebben daarnaast ook een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een horecabedrijf. Voor een terras vraagt u een terrasvergunning aan. U vraagt alle nodige vergunningen tegelijk aan.

Bel voor een afspraak: 0512 581234

Voorwaarden

Voor een alcoholwetvergunning moet uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK.
  • Een horecabedrijf heeft tenminste één ruimte met een oppervlakte van minimaal 35 m2 hebben.
  • Een slijterij heeft tenminste één ruimte van minimaal 15 m2. Ook moet de slijterij gescheiden zijn van andere functies van het pand, zoals een winkel.
  • Uw bedrijfspand voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Voorwaarden aan leidinggevenden

De Alcoholwet stelt ook eisen aan u en de leidinggevenden in uw bedrijf:

  • Iedereen is 21 jaar of ouder
  • Iedereen voldoet aan een aantal zedelijkheids- en moraliteitseisen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een leidinggevende geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij doen hiervoor een antecedentenonderzoek.
  • Niemand staat onder curatele.
  • Iedereen staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Leidinggevenden toevoegen of verwijderen

Kosten

De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

Kosten voor horecavergunningen
Vergunning Kosten
Horecavergunning voor commeriële horeca € 200
Exploitatievergunning € 161
Terrasvergunning € 54
Terras per m2 € 13,80 per jaar

Aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen? Bel de gemeente en maak een afspraak. Ons telefoonnummer is 0512 581234.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag controleren wij of uw aanvraag voldoet aan de Alcoholwet en de Wet Bibob. Slijterijen moeten ook voldoen aan de Alcoholregeling. Vergunningsaanvragen van horecabedrijven moeten ook voldoen aan de Algemene Plaatselijke Verordening Smallingerland.

U krijgt binnen 8 weken na uw aanvraag bericht.