Leidinggevenden toevoegen of verwijderen

Stelt u nieuwe leidinggevenden aan die niet op uw horecavergunning staan? Of wilt u leidinggevenden verwijderen? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevenden vullen een verklaring in. U krijgt een ontvangstbevestiging.

Wijziging leidinggevenden drank en horeca doorgeven

Benodigdheden

 • volledig ingevulde en ondertekende verklaring van de nieuwe leidinggevenden (pdf)
 • kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de nieuwe leidinggevenden
 • kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van de nieuwe leidinggevenden
 • kopie van een ondertekend arbeidscontract met de nieuwe leidinggevenden (als van toepassing).

Dit moet u weten

 • Leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder
 • Leidinggevenden zijn de afgelopen 5 jaar niet veroordeeld voor een strafbaar feit
 • Leidinggevenden staan niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet
 • Leidinggevenden voldoen aan zedelijkheidseisen en hebben een Verklaring Sociale Hygiëne (www.svh.nl)
 • Tijdens de openingstijden van horeca-instellingen is de aanwezigheid van een leidinggevende verplicht
 • Als u een ontvangstbevestiging van de melding heeft ontvangen mag de persoon optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf. Zorg dat een afschrift van de melding en de ontvangstbevestiging van de melding aanwezig zijn in uw horecabedrijf.
 • De gemeente toetst de nieuwe leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde leidinggevende niet aan die eisen dan mag deze vanaf het moment dat u hierover bent geïnformeerd, niet meer optreden als leidinggevende in uw horecabedrijf.