Waardering onroerende zaken

Heeft u een eigen woning? Heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb) aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt onder andere af van de waarde van uw woning of uw kantoor. De gemeente bepaalt die waarde. Dit heet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 

Handig om te weten

  • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
  • De door de gemeente bepaalde waarde kunt u terugvinden op uw aanslagformulier en heet 'WOZ-beschikking'.
  • Meer informatie over de gemeentelijke belastingen.