Uitstalvergunning

Wilt u een uitstalling plaatsen buiten bij uw onderneming, zoals een reclamebord? Dan heeft u een uitstalvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via evenementen@smallingerland.nl.

Kosten

De kosten in 2021 zijn:
•    €134,20
•    Daarnaast betaalt u jaarlijks kosten voor het gebruiken van gemeentegrond. Deze kosten heten precariokosten. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal vierkante meters gemeentegrond dat u gebruikt

Wat moet u weten?

•    U moet uw aanvraag ten minste acht weken voordat u een uitstalling wilt plaatsen indienen
•    Vanaf uw uitstalling mag u geen producten verkopen
•    Uw uitstalling mag maximaal 4 m2 bedragen. Voor fietsenzaken geldt een uitzondering, de uitstalling mag dan 8 m2 bedragen 
•    Uw uitstalvergunning is voor onbepaalde tijd geldig
•    U dient een nieuwe vergunning aan te vragen als er iets wijzigt, bijvoorbeeld in de omvang van de uitstalling of bij een verhuizing van de onderneming
•    Wilt u geen gebruik meer maken van uw uitstalling? Geeft u dit dan aan ons door