Uitstalvergunning

U heeft een uitstalvergunning nodig als u buiten een uitstalling wilt plaatsen bij uw onderneming. Bijvoorbeeld een reclamebord.

Aanvragen

Aanvragen kan via e-mail via gemeente@smallingerland.nl 

U moet uw aanvraag ten minste acht weken voordat u een uitstalling wilt plaatsen indienen

Kosten

€140,60 + jaarlijkse precariokosten

Precariokosten zijn kosten voor het gebruiken van gemeentegrond. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal vierkante meters gemeentegrond dat u gebruikt.

Wilt u geen gebruik meer maken van uw uitstalling, geef dit dan aan ons door via gemeente@smallingerland.nl

Dit moet u weten

  • Vanaf uw uitstalling mag u geen producten verkopen
  • Uw uitstalling mag maximaal 4 m2 bedragen. Voor fietsenzaken geldt een uitzondering, de uitstalling mag dan 8 m2 bedragen 
  • Uw uitstalvergunning is voor onbepaalde tijd geldig
  • U moet een nieuwe vergunning aanvragen als er iets wijzigt. Bijvoorbeeld in de omvang van de uitstalling of bij een verhuizing van de onderneming