Terrasvergunning

Heeft u al een drank- en horecavergunning en gaat u ook een terras gebruiken? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. De gemeente toetst uw aanvraag op de Drank- en Horecawet, de Drank- en Horecaverordening Smallingerland en het omgevingsplan.

Terrasvergunning aanvragen

Kosten

  • Terrasvergunning: € 34,60
  • Terras per m2 per jaar: € 13,80

Plattegrond

Er moet een plattegrond van de situatie bij de vergunning worden geleverd.