Ontheffingsmogelijkheden stookverbod

Het verbranden van snoeihout in agrarische gebieden is niet zomaar toegestaan. Daarvoor is een stookontheffing van de gemeente nodig. De gemeente geeft die ontheffing alleen voor het verbanden van takkenbulten die ontstaan bij het onderhoud van het landschap. Met landschapsonderhoud bedoelen we snoeien van houtwallen, bosjes en bomen in het buitengebied.

Geen ontheffing meer van 15 maart tot 15 augustus

De gemeente geeft in de periode van 15 maart tot 15 augustus géén ontheffing om snoeihout te verbranden. Dit is om wilde dieren en planten te beschermen om te voldoen aan de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming. In takkenbulten kunnen er in deze periode bijvoorbeeld vogels broeden of egels huishouden. Het is daarnaast ook een droge periode. Het vuur in de takkenbult beperkt zich vaak niet tot de takkenbult zelf maar heeft ook een negatief effect op plant en dier in de directe omgeving van de takkenbult. Ook in (zeer) droge periodes worden geen ontheffingen afgegeven (fase 2). Kijk hiervoor op natuurbrandrisico.nl.  

Aanvragen stookontheffing

De volgende gegevens zijn nodig om een aanvraag voor een stookontheffing te beoordelen:

  • locatie waar het snoeiafval vandaan komt;
  • aantal brandbulten (max 15 m3 per bult);
  • hoeveelheid snoeiafval/resthout;
  • locatie van de bult, (situatietekening);
  • onderbouwing waarom het in redelijkheid niet mogelijk is:
    • het snoeiafval/resthout af te voeren naar een bedrijf dat een vergunning heeft voor het opslaan en verwerken van dit afval ("erkende verwerker");
    • het snoeiafval/resthout op de locatie te versnipperen en daarna af te voeren naar een erkende verwerker;
  • datum en tijdstip van verbranden.

Wet- en regelgeving

Een stookontheffing wordt verleend op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij het stoken van takkenbulten geldt de zorgplicht van de Wet natuurbescherming. Aan de ontheffing zijn voorwaarden en afspraken verbonden.